Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför är samhället så tufft och hårt?

Varför bryr sig människor bara om kändisar, mode, god mat och nöjen? Varför bryr de inte sig om sina medmänniskor? Jag står snart inte ut mera, samhället är för tufft och hårt.

Jag blir så ledsen när jag ser alla hemska saker människan gör mot varandra, djuren och naturen. Det utnyttjas, skövlas, förslavas och djuren lider av hemsk vanvård. Människor lider och får ingen hjälp, det gör ont i mig och jag känner mig så liten, maktlös. Vill så gärna göra något, men är så svag och sårbar. 
Jag går under om jag inte hittar andra kristna och en kyrka med värme, medkänsla i. Inte ljumma kristna, utan hängivna kristna. 
VAR FINNS DE?
         mvh ensam är inte stark

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Tröst genom den helige Ande

Herren vill inte att du ska vara modfälld. Naturligtvis smärtar det att se hur oerhört både människor och djur lider och att se jorden skövlas och förgiftas. Vi lever sannerligen i svåra tider. Men mitt i mörkret finns ljus.

Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5

Genom tron på Jesus får vi avlasta våra bördor och blir tröstade genom den helige Ande. Du får söka vänner i olika kristna sammanhang där Anden verkar påtagligt till frälsning, andedop, helande osv.

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Korinthierbrevet 3:17

Anden utgjuter kärlek i våra hjärtan och Anden enar. Vi får tillsammans verka för att människors ögon öppnas så att de vänder om från mörkret till ljuset (Apg. 26:18).

För att vi inte ska tappa fattningen på grund av allt det svåra som sker i ändens tid har vi fått profetiska förutsägelser i Guds Ord. Mer om det alldeles strax.

Okunnighet
Man kan inte ha för stora fordringar på människor som inte mött ljuset Jesus. De förstår inte och känner inte till något annat liv än det meningslösa liv de har. De har inget verkligt hopp eftersom de inte lärt känna Gud. De drivs av denna världens ande och har aldrig lärt känna Sanningens ande och själva LIVET.

Paulus skrev: Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. 
1 Timotheosbrevet 1:12-14

Vi var själva en gång andligt döda, men sedan vi kom till insikt om sanningen har vi av nåd blivit levande:

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.
Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Efesierbrevet 2:1-3

Laglösheten tilltar och kärleken kallnar
Vi har inte fått löftet att vi ska slippa lidande. Men vi får en kraft som bär genom svårigheterna. Hos Jesus finns verklig tröst och hjälp att få.

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Romarbrevet 8:37

Bibeln talar om ett stort avfall från tron. Där finns förutsägelser om att den sista tiden blir svår och att människor bara kommer att älska sig själva och pengar (2 Tim. 3:1-6).
Jesus förklarade varför kärleken i den sista tiden kallnar hos de flesta:

Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Matt. 24:12

Laglösheten kommer av att människor blir mer och mer självupptagna och själviska och då får de onda begären allt mer utrymme i människor hjärtan.

Självupptagenhet leder till ytlighet. Människor grips av materialismen och förställer sig inför varandra, men märker det ofta inte själva. Man vill visa fram ett bättre jag, ägnar sig åt tomt prat och menar inte riktigt allvar med någonting. När ingen äkthet finns blir det svårt att ha gemenskap i kärlek.

Laglöshetens ande är Antikrists ande som blir alltmer verksam överallt runt hela vår jord. Att ge sig hän åt orenhet är ett tecken på laglöshet. Människor nästan tvingas på idéer och värderingar som går rakt emot Guds ord. I takt med att människor blir alltmer laglösa förbereds världen att ta emot "Laglöshetens människa", "Lögnaren", det vill säga Antikrist som ska träda fram öppet.

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram…. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 2 Thess 2:3 + 7,8

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 1 Johannesbrevet 5:4

Mitt i det svåra får den kristne hämta kraft från Herren till en övervinnande tro. Jesus vill lyfta av din börda. Han vill ge dig ett överflödande hopp i den helige Andes kraft oavsett hur omständigheterna är. Ta till dig Guds löften och gå in för Herren av hela ditt hjärta, så får du se hur han bereder utvägar ur prövningarna. Vi behöver inte frukta. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek (Rom.8:37-39).

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Johannes 14:16,17

Jesus:
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes 14:27

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Romarbrevet 8:18

Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 
2 Korinthierbrevet 4:17,18

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.
Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 1 Petrusbrevet 1:6,7

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 
2 Timotheosbrevet 3:1-5

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 2 Timotheosbrevet 4:3,4

Mvh Veli Sergei.

Läs mer: »Fråga om religionens betydelse i dag

»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst

»Förklara det här med Antikrist!

»Spelar det roll vilken församling man är med i?

»Är församlingen viktig? Vad sa Jesus om det?

»Vilken kyrka eller församling skall man välja?


 

Är Antikrist en person eller ett system?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0