Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde?

Hej! Jag håller på med en religionsuppgift i skolan, jag jobbar på distans och kan inte alltid fråga en lärare, så jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en fråga. "Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde? (Använd orden förbund - budord)"
 Hittar inget om det i läroboken, så skulle som sagt verkligen vara snällt, om ni kunde hjälpa. =)

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

 

 

Mose liv är ett exempel för oss på en människa med tro. Det står att Mose var mer ödmjuk än någon annan människa på jorden. Gud talade ansikte mot ansikte med Mose.

För snart 4.000 år sedan bodde Israels folk i Egypten där de blev tvingade att leva som slavar. Gud ville rädda dem och kallade Mose att leda folket ut ur fångenskapen mot det nya, utlovade landet.

Efter uttåget ur Egypten när israeliterna slagit läger i öknen, ingick Gud förbund (avtal, fördrag, överenskommelse) med dem. Han skulle vara deras Gud och de skulle vara Guds folk. De skulle söka leva efter Guds vilja och lag och Han skulle skydda och välsigna dem (2 Mos. 19:1-8). På Sinai berg i öknen fick Mose ta emot stentavlor av Gud med lagen och de tio budorden (levnadsregler) som han skulle förmedla åt folket. Läs mer om lagen och budorden här: »Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

På grund av den centrala roll Mose har i Gamla testamentet nämns han ofta i Nya testamentet (över 80 gånger). Ingen annan gammaltestamentlig gestalt nämns så ofta i Nya testamentet. Lagen kallas till och med för "Mose lag". Att Jesus mötte Mose och Elia på förklaringsberget säger oss också något om Mose betydelse.

I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte, ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel. 
5 Moseboken 34:10-12

Gamla testamentet (gamla förbundet) och Nya testamentet (det nya, eviga och slutgiltiga förbundet i Jesus Kristus som vi nu lever i) hänger ihop. Mose pekade fram mot Kristus och vittnade om honom. Jesus är uppfyllelsen av Gamla testamentet.

Jesus: Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.
Joh. 5:46

Filippus: Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret. Joh. 1:45 

”Lagen och profeterna” = Gamla testamentet

I Gamla testamentet finns många förebilder/skuggbilder till Nya testamentet.

Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. Hebreérbrevet 10:1

Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Kolosserbrevet 2:17

Israels folks uttåg ur slaveriet i Egypten mot det förlovade landet Kanaan under ledning av Mose är en förebild på vårt uttåg ur andlig träldom mot det förlovade himmelska landet genom Jesu blod.

I det nya förbundet ingick Gud i förbund med hela mänskligheten på Golgata kors genom Jesus Kristus. Jesus kom för att uppfylla lagen och öppna vägen för oss till Gud. I det nya förbundet kommer lagen in i våra hjärtan och sinnen.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26,27

Jesus: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Johannes 3:3

Jesus: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matteus 5:17,18

Många händelser och föremål i samband med uttåget från Egypten under ledning av Mose är förebilder som pekar på Kristus och hans återlösningsverk:

  • Påskalammet  - förebildar Jesus Kristus. Han är Guds lamm som tar bort världens synd.
    Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 1 Kor. 5:7

  • Övergången över Röda havet - En förebild till dopet till Kristus, (1 Kor. 10:2)

  • Mannat i öknen – förebildar Jesus. Han är livets bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. (Joh. 6:31-33)

  • Vattnet ur klippan – Förebild till Kristus som är den andliga klippa som ger andligt törstande människor livets vatten (1 Kor.10:4)

  • Kopparormen – De ormbitna i öknen som såg på kopparormen som Mose upphöjde på en stav blev friska. De som ser på Jesus som upphöjdes på ett kors och tror på Honom får evigt liv (Joh. 3:14,15)

  • Tabernaklet i öknen – Herren kom ned i en molnstod som sänkte sig över tabernaklet i öknen för att visa att han bodde mitt ibland sitt folk. Det ”sanna tabernaklet” är den himmelska helgedomen där Kristus nu är (Hebr. 8:1-6). Kristus gick inte in i en helgedom gjord med händer som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Kristus gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Jesus för vår talan inför Fadern.

  • Nådastolen (det gyllene locket på förbundsarken) – Ordagrant: ”soningsställe”. Gud har ställt fram Jesus som vår nådastol (Rom 3:25). Han är försoningen för våra synder.

  • Sabbaten – de som tror på Jesus får komma in i Guds vila (Hebr 4:1-11). Herren ger en frid som övergår allt förstånd (Fil. 4:7, Joh. 14:27).

När Mose talat med Gud lyste Mose ansikte av Guds härlighet och Israels barn kunde inte se på hans ansikte för dess strålglans. Idag får alla troende den helige Ande och härligheten är nu så mycket större:

Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha? 2 Kor. 3:8

Gud är ljus. När vi lever nära Jesus förvandlas vi och blir upplysta genom Anden.

Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.  2 Kor. 3:18 
(Läs från vers 7 där jämförelsen med Mose börjar)

Läs mer om Mose: »Hur skall man uppfatta Mose, Elia och Esras ledarskap?  

»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? m.fl. frågor

»Hur kunde Mose som slagit ihjäl en person bli kallad av Gud?

»Det står i Bibeln att en del sett Gud ansikte mot ansikte. Det står också att ingen har sett Gud. Hur skall man förstå det?

»Om molnstoden, Guds söner, Hesekiels och Daniels uppenbarelser, m.m.

»Jag undrar varför Moses slog sönder stentavlorna med Guds bud? 

Varför är samhället så tufft och hårt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0