Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Det är så svårt att förstå Bibeln. Varför är det så?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Man kan inte nå Gud med sitt förstånd. Man får gemenskap med Gud genom att ödmjukt ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare. Man får då uppleva syndernas förlåtelse och ett nytt liv.

Har man inte mött Jesus till frälsning så är Gud främmande. Därför är Bibeln svår att förstå. Jesus sa att om man inte blir född på nytt (frälst) kan man inte se Guds rike (Joh 3:3).

Men det finns de som upplevt frälsning när de suttit och läst Bibeln. Man ska börja med det som är lättast att förstå, till exempel berättelserna om vad Jesus gjorde och lärde.

Gud som vill att alla människor ska bli frälsta söker oss på olika sätt. De flesta blir frälsta när de lyssnar till en predikan som handlar om tron på Jesus.

När man blivit frälst får man ljus över bibelordet. Allt i Bibeln är inte lika lätt att förstå. Man ska be och söka Gud samtidigt som man läser och ha ett öppet sinne. Man ska läsa, utan att ha förutfattade meningar, för att finna Gud och ta emot Guds löften och förmaningar i tro. Då får man hjälp att förstå Biben. Hjälparen, den helige Ande, gör bibelordet levande.

Den helige Ande pekar på Jesus och förhärligar Honom. Man får uppleva hur Jesus träder fram ur Skriften.

Genom att läsa Bibeln mycket förstår man mer och mer, när man samtidigt ber om den helige Andes ledning. 

Mvh Veli Sergei.

Läs mer:
»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Johannes 16:13

Jesus: Gå in genom den trånga porten. 
Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29:13

Jesus: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Lukas 11:9,10

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Johannes 14:16,17

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 1 Korinthierbrevet 2:14

Sedan öppnade han
(Jesus) deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:45

Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0