Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


  Mose, Esra och Elia ledarskap

Hej !!!
Jag skulle behöva lite hjälp angående Mose, Esra och Elias ledarskap. Hur kan man uppfatta deras ledarskap, skall man se dem som svaga eftersom de inte lyckades förmå sina anhängare att hålla sig till Guds lag?

Med vänlig hälsning Simon Jonsson

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
De hade inte gjort sig själva till ledare utan var utvalda av Gud och var inte svaga eftersom de fick kraft av Gud.

Mose
Mose uppoffrade sig totalt i sin uppgift. Han hade valt att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. (Hebr 11:25) Han umgicks med Gud ansikte mot ansikte. Han var en kraftfull ledare, på samma gång ödmjuk, det står om honom: Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. (4 Mos. 12:3)

Men det folk Mose ledde genom öknen var ett hårdnackat folk:
Du skall veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren, din Gud, har gett dig detta goda land till besittning, ty du är ett hårdnackat folk. 5 Moseboken 9:6

De fick se Guds härlighet och uppleva Guds omsorg i öknen. När de fick se Guds stora makt trodde de för en kort tid på Herren och på hans tjänare Mose och de sjöng lovsånger.

Men strax hade de glömt alltsammans. De vägrade att lyssna på Guds befallningar och kom inte ihåg de under som Gud hade gjort ibland dem.
När prövningar kom, klagade de och frestade Gud. De förhärdade sig, var övermodiga och upproriska och trodde inte på Gud och på Mose.

Det var för sin otros skull som de inte kom in i det utlovade landet, utan endast deras barn. (4 Mos. 14:29-35). Det som hände dem tjänar som exempel och det skrevs ned för att varna oss, som lever i dessa sista dagar. (1 Kor. 10:11)

I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte, ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel. 5 Moseboken 34:10-12

Elia
Elia var en kraftfull och färgstark profet, en av de största profeterna genom tiderna, som nitälskade för Gud och riskerade sitt liv. Herren visade på alla sätt att han bekände sig till Elia. Herren lät eld falla från himlen som svar på Elias böner. Det Elia profeterade över olika kungar gick i uppfyllelse.

Men kungarna på den tiden och drottning Isebel hade fått folket att synda och dyrka andra gudar och folket hade blivit så förlett att de inte var mottagliga för vad Gud hade att säga. 

Jesus sa:
Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien. Luk. 4:24-27

Esra
Esra undervisade folket som återvände till Jerusalem efter fångenskapen i Babel. Det står att Guds hand var över Esra.

När han kom till Jerusalem upptäckte han att folket som kommit dit före honom hade fallit i synd. Han sörjde djupt över folkets synd och han fick folket att uppriktigt ångra och bekänna sin synd och även sina förfäders synder (Läs Nehemja bok 9:9-21). Esra fick folket att vända om till Gud igen och det blev en riktig väckelse.

Läs mer om Mose:
»Hur kunde Mose som slagit ihjäl en person bli kallad av Gud?

»Det står i Bibeln att en del sett Gud ansikte mot ansikte. Det står också att ingen har sett Gud. Hur skall man förstå det?

»Om molnstoden, Guds söner, Hesekiels och Daniels uppenbarelser, m.m.

»Hur hamnade judarna i Egypten?

Hur påverkar kristendomen befolkningen där den utövas?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0