Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Bibelfrågor - Förklara bibelställena!

Jag har nästan läst hela Bibeln. Jag får problem på vissa ställen, t.ex. i Gamla Testamentet: 

Molnstoden över tabernaklet, domskölden, Guds söner, Hesekiels uppenbarelse, Daniels uppenbarelse vid stranden och där det står att du ska bli förvånad över vilka som sitter på Faderns högra sida.
        Varma hälsningar Ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gud döljer sig i sin härlighet  

Guds härlighet, hans makt, majestät och glans, bländar människan. Ingen människa kan se Gud och leva. (2 Mos. 33:20) Gud döljer sig i sin härlighet, omger sig av molnskyar när han uppenbarar sig. Detta kan vi läsa om på flera ställen både i Gamla Testamentet och Nya Testamentet.

Ett exempel är när Jesus var på förklaringsberget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes och Mose och Elia visade sig där:

Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. 
Och
en röst ur molnet sade: 
”Denne är min Son, den Älskade. 
I honom har jag min glädje. 
Lyssna till honom!” 
Matteus 17:4,5 


Molnstoden och eldstoden


Herren kallade Israels folk ut ur Egypten där de hållits som slavar. På ett mäktigt sätt visade Gud  att han var med dem hela tiden på deras vandring i mot Kanaans land.

Under ökenvandringen vandrade Herren framför folket i en molnstod på dagen och i en eldstod på natten för att ge dem ljus. 


En mäktig upplevelse 

På flera ställen i Gamla Testamentet uppenbarar sig Herren också i eld. "Vår Gud är en förtärande eld", står det skrivet. 

När israeliterna på sin vandring slagit läger vid Sinai berg talade Herren om för Mose att han skulle stiga ned i en tjock molnsky på berget och tala med Mose i hela folkets åsyn. 

På den bestämda dagen blixtrade det och dundrade, det kom eldslågor och rök från berget, ett starkt basunljud hördes och Herren steg ned på toppen av Sinais berg. Allt folket såg bävande på då Mose steg upp på berget som omgavs av en molnsky och de hörde hur Gud talade med Mose. 


Guds härlighets strålglans

Gud gick i förbund med folket i Sinai öken och när Mose kom ned från berget efter att ha samtalat med Gud var det så stark strålglans från Mose ansikte att israeliterna inte kunde se på Mose ansikte. (2 Kor 3:7) Senare ändrades detta förbund till det nya förbundet i Kristi blod


Tabernaklet

Tabernaklet var den flyttbara helgedomen (ett slags stort tält) som israeliterna hade under ökenvandringen. Det var där de tillbad Gud.
Herren lät molnstoden sänka sig över tabernaklet för att visa att han bodde mitt ibland dem. När Herren lät molnstoden lyfta sig över tabernaklet, bröt folket upp och vandrade vidare. Men så länge molnstoden stannade kvar över tabernaklet stannade de kvar på platsen. På detta fantastiska sätt blev de vägledda av Herren under 40 år.

Det står också att Herren vid ett par tillfällen steg ned i molnstoden och ställde sig vid tältet, och att Herren talade ur molnstoden.

Molnskyn och molnstoden tolkas av Paulus som Kristus i 1 Korinthierbrevet 10:1-4:

Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 
Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. 
De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.


Domsskölden

Domsskölden hörde till översteprästens klädedräkt. Det var en bröstsköld och hade formen av en väska. I den förvarades urim och tummim som var flata stenar som användes vid lottkastning.  Bröstskölden var besatt med tolv ädelstenar och Israels tolv stammars namn. Översteprästen skulle vara folkets representant och bringa försoning för deras synd.

Kristus är nu vår store överstepräst och han har bringat försoning för hela världens synd en gång för alla genom att offra sig på Golgata kors.


Guds söner

Änglarna har många benämningar i Bibeln. ”Guds söner” är en av dessa.


Hesekiels uppenbarelser

Hesekiels uppenbarelser är syner, visioner och profetior som Gud gav. Hesekiel såg Gud i majestätisk glans, folkets synd och ondska och Guds rättvisa dom. Gud gav löftet om att Israel skulle bli återupprättat och han fick anvisningar av Gud hur templet skulle byggas upp igen då Israels folk skulle få komma tillbaka till sitt land efter fångenskapen i Babel.

Profetiorna handlade inte bara om Israels folk utan även om andra nationer. En del av Hesekiels profetior skulle gå i fullbordan inom kort. Andra profetior sträcker sig längre in i framtiden.


Daniels uppenbarelser

Uppenbarelserna i Daniels bok har många likheter med Uppenbarelseboken. Daniel får i sina syner och drömmar se strider utkämpas mellan det onda och det goda, dramatiska händelser i ändens tid, Guds dom, uppståndelsen från de döda och Guds rikes slutgiltiga eviga seger.

 

Platsen på Faderns högra sida

Jesus sitter på på högra sidan om Faderns tron i himlen och väntar på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. (Hebr.10:12,13)

När du frågar om Faderns högra sida förmodar jag att du menar det som står i Matteus 20:20-24 och Markus 10:35-40. Jesus bereder nu plats åt oss i himlen, men han sade att det inte var hans sak att ge bort platserna på hans högra och vänstra sida, utan de tillfaller dem som Fadern har berett dem för. Det betyder helt enkelt att det är fördolt för oss. 

Många som är ringa och obetydliga i människors ögon som kommer att få stor lön i himlen.

Och en del blir frälsta i sista stund, men får ändå lön. Allt är nåd.

Jesus: Så skall de sista bli de första och de första bli de sista. Matteus 20:16

Jag är satanist, är det fel? Min flickvän är kristen.....

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0