Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag undrar varför Moses slog sönder stentavlorna med Guds bud?         /Kornelia.           

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

Israeliterna vid Sinai berg
Folket tyckte att Mose dröjde för länge, när han var på berget Sinai och talade med Gud. Så de gjorde en guldkalv som de tillbad och offrade till och sedan började de leka och dansa. De sa att kalven var deras Gud som hade befriat dem från slaveriet i Egypten! De hade glömt deras Gud som hade räddat dem och gjort så stora ting med dem.

När Mose kom ner till lägret från berget där han talat med Gud fick han se ett fullkomligt kaos bland folket. Det är inte underligt att Mose blev upprörd när han fick se hur upproriska de var mot Gud och att de hade så hårda otroshjärtan. Gud hade redan talat om för Mose på berget att folket hade vikit av från Guds väg och tillverkat en gjuten kalv som de bad till. Mose bönföll då att Gud skulle förlåta folket deras stora synd.

När Mose kom närmare och såg dansen kring avguden, kastade Mose stentavlorna ifrån sig och slog sönder dem. Han föll ned för Guds ansikte och fastade i 40 dagar för folkets skull.

När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget.
 2 Moseboken 32:19

Gud hade visat sin stora omsorg om folket
Gud hade visat folket att Han utvalt Mose till deras ledare för att rädda dem ut ur slaveriet i Egypten. Gud gjorde mäktiga under och tecken i Egypten för att Farao skulle släppa israeliterna.

Gud själv gick före israeliterna i öknen, i en molnstod på dagen för att leda dem och i en eldstod på natten för att lysa upp deras väg. När de blev förföljda av Faraos här med vagnar och ryttare delade Gud på Röda havet, så att israeliterna kunde gå mitt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Alla faraos krigsmän som kommit efter dem ut i havet drunknade.

När de hungrade gav Gud manna från himlen att äta. De fick se Guds härlighet som en förtärande eld på berget och de fick höra Gud tala till Mose. Vid Sinai berg gav Gud dem sin lag genom Mose. Mose gick flera gånger upp på berget där Gud talade med honom ansikte mot ansikte. Israeliterna var utvalda till att vara Guds eget folk.

Just när Gud hade gjort ett mäktigt under trodde folket på Gud. Men snart glömde de allt. När de fick motgångar klagade de på Mose och Aron. De var tanklösa och otacksamma, de ville inte tro.

Mose var en god och osjälvisk ledare som ömmade för folket. Mose trädde fram som en medlare inför Gud.

När folket syndade var Mose önskan att Gud skulle förlåta dem så stor att han flera gånger bönföll att Gud skulle straffa honom i stället för folket. Gud som är barmhärtig och förlåtande lyssnade till Mose böner och förlät folket deras stora synder gång på gång.

Men de fortsatte att förhärda sig och fick tåga omkring i öknen i 40 år. För sin otros skull kom ingen i deras generation in i det land som Gud lovat deras fäder utom Kaleb och Josua. Istället var det deras barn som fick komma in i det utlovade landet. Ingen över 20 år kom in i Kanaans land.

Mvh Veli Sergei.

Läs mer: » Hur skall man uppfatta Mose, Elia och Esras ledarskap?

»Hur hamnade judarna i Egypten?

Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.
Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.
Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten?
Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen?
Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga?
Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Hebreérbrevet 3:14-19

Jesus säger "...jag har också en annan flock...", eller nåt liknande….

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0