Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Religionens betydelse idag

Vad är heligt i vår tid? Vilken betydelse har religion i dagens värld? Diana.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Gud är helig
Gud borde hållas helig, men så är det tyvärr inte alltid. I stället upphöjs människor som om de vore gudar. Jesus sa att i den sista tiden skall kärleken kallna hos de flesta och det ser vi gå i uppfyllelse i vår tid. Människor ser mer och mer enbart till sig själva. Materialismen är en annan avgud. Det här leder till att människor blir alltmer kyliga och glädjelösa.

Att finna Gud
Religion har stor betydelse i vår värld. Det går inte att ge ett enkelt svar på varför, eftersom det finns en mängd olika religioner och det finns olika anledningar till att människor sysslar med dessa religioner. En del söker Gud för att fylla tomrummet i sitt inre. Andra har funnit Gud och vill sprida det glada budskapet vidare åt andra.

Religiösa traditioner
Andra sysslar med religiösa traditioner som egentligen inte har så mycket med Gud att göra.

Lyssna till predikan: »Endast traditioner eller...? 

Det är tyvärr vanligt att människor sammanblandar tradition och religion.

Många tror att deras traditioner har med religionen att göra även när det inte är så. Ibland kan traditionen ha formats delvis av religionen. I Sverige förekommer en del seder och bruk som många tror har med kristendomen att göra men som endast är människors påhitt. Sådant som tidigare hade ett religiöst innehåll finns kvar som en tradition, en ceremoni utan någon tanke på Gud eller något allvar bakom. Brist på kunskap och kärlek till sanningen gör att människor låter sig vilseledas och följer människobud i stället för att tro på den levande Guden.

Naturligtvis är det viktigt att sträva efter att förstå varandra för att kunna fungera ihop. Har man själv aldrig mött Jesus så är det svårt att förstå den som har gjort det. Troende är ofta missförstådda i denna värld. Om en icketroende skall kunna förstå en troende behövs det samtal där den troende får presentera anledningen till att hon tror och varför hon anser exempelvis kristendomen vara det rätta.

Läs mer:
»Hur påverkar kristendomen befolkningen där den utövas?

»Hur har kristendomen påverkat Sverige?

»Kan man modernisera kristendomen så att fler blir troende?

Har jag fått en demon?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0