Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur har kristendomen påverkat Sverige?

Hej, jag tycker mycket om dina svar för dom går in i hjärtat. Hur påverkade kristendomen Sverige?
Hälsn. R.
----------------------

Vad betyder kristendomen för Sverige? Vad är det i kristendomen som betyder något? Varför är det så?
----------------------

Hej. Hur tror ni att vårt svenska samhälle har påverkats av kristendomen? Har religionen påverkat våra lagar, vad som anses vara rätt och fel? Om man tänker sig en icke troende boende i Sverige, hur påverkas den personen mest av kristendomen? Tacksam för svar Hälsningar Lars


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det största som hänt i Sveriges historia
Att Sverige blev kristet är det största som har hänt i hela Sveriges historia.

Kristendomen har snabbt fått allt mindre betydelse i Sverige. Sverige är ett av de mest icke-religiösa länderna i hela världen. Men Sverige är ändå format och påverkat av kristendomen mycket mer än många är medvetna om.

Sveriges lagar och vårt rättväsende bygger mycket på Bibeln och kristna värderingar som alla människors lika värde, rättvisa, att vi ska ta hand om svaga och utsatta, m.m. Århundraden av kristen undervisning har påverkat människors tänkande om vad som är rätt och fel.

Blodshämnd och vidskeplighet
Innan kristendomen kom till Sverige var det område som idag är Sverige uppbyggt av ätter och släktband. 
Varje människa sågs som medlem i en släkt och man ansåg att släkten var ansvarig för varje släktmedlems handlingar. Ätterna avgjorde själva mord och dråp genom blodshämnd.

Rättskipningen var mycket primitiv. Man bestämde om människor var skyldiga till brott, t.ex. genom olika egendomliga prov och yttre tecken. Människor var mycket vidskepliga.

Plundringstågen upphör när vikingarna blir kristna
Blodshämnd och fejder mellan de olika klanerna bekämpades på olika sätt av de kristna missionärerna. Så småningom stiftades lagar för att få slut på blodshämnd och dylikt i Sverige. Vikingarnas plundringståg upphörde när de blev kristna. Men vidskepligheten i Sverige levde kvar länge, sida vid sida med den kristna tron.
»Om folktro och vidskepelse

Alla människors lika värde
I samband med att Sverige kristnades hävdade man att varje människa själv bar ansvar för sina egna handlingar. Man sökte införa inte bara rättvisa, utan också barmhärtighet och nåd. När någon skulle dömas för ett brott tog man även hänsyn till om det fanns förmildrande omständigheter.

Kvinnor hade tidigare haft en mycket låg ställning. Nu började man söka efter rättvisa även för dem. Kristendomen blev populär hos kvinnor eftersom Bibeln talade om alla människors lika värde och att varje människa var värdefull. Enligt kristen tro kan kvinnor komma till paradiset likaväl som män. I hednatron var det bara männen som kunde komma till paradiset, kvinnorna kom till dödsriket. 

Även trälarna såg i kristendomen en möjlighet till ett bättre liv där de fick ett högre värde som människor.

Kristendomen har alltså starkt påverkat värderingarna och betytt mycket för utvecklingen av det demokratiska tänkandet hos människor i Sverige.

Kristendomen påverkar hela människosynen
Inte bara rättsväsendet i Sverige förändrades i och med kristendomens införande. Kristendomen påverkade hela människosynen och alla områden i livet, sättet att tala och umgås, kulturen, konsten, musiken, utbildningen, vetenskapen osv. Så en icke-troende som bor i Sverige är dagligen omgiven och påverkad av det som de kristna värderingarna åstadkommit i Sverige under århundraden.

Kristendom är att möta Jesus
Men kristendom är inte bara människosyn, etik, seder, skrivna och oskrivna regler osv. Kristendom handlar framför allt om att möta Jesus, få uppleva gemenskap med Gud och få visshet om evigt liv. Man får en övertygelse om att Bibeln är sanning. Man upplever att synderna är förlåtna och får ett förvandlat liv som går på djupet. 

Vi ser idag ett sönderfall då människor blir mer och mer vilsna och rotlösa och har svårt att skilja mellan gott och ont, rätt och fel.

Så för att ännu mer påverkas av kristendomen på ett mer konkret och personligt plan så behöver en icke-troende ta till sig Bibelns budskap om att varje människa kan bli frälst av nåd genom att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare.

Läs mer: »Fråga om religionens betydelse i dag

»Varför är de så religiösa i USA?

»Kan man vara både kristen och religiös?

»Vad betyder Martin Luther för kristendomen idag? 
 
»Kan ni förklara vad frikyrka och väckelse betyder?

Nästa fråga (i rundvandringen på webbplatsen):

Motsägelsefullt? Tro som ett senapskorn räcker. Men vägen till himlen är smal och få hittar den? Blir man frälst familjevis?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0