Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man vara både kristen och religiös?

Jag läste en gång för länge sedan en bok/ett häfte med den titeln "Är du Kristen eller religiös?" För författaren stod religiös för tomma ritualer som att man rabblade Fader Vår som man borstar tänderna (alltså något man bör göra i vår kultur), medan det för en kristen var bön ett samtal med den man älskar mest. (Är det inte lite märkligt att vi ber att endast bli förlåtna som vi själva förlåter, "såsom vi förlåta" – varför inte be att vi ska bli förlåtna oberoende av om vi själva förlåter eller inte? 
Vem har inte någon man inte kunnat förlåta utan Jesu hjälp?) 
De religiöse läser trosbekännelsen utan att lita på att Gud har makt och vilja att återuppväcka oss om vi dör före Jesu återkomst.

Men för någon dag sedan var det någon som i tidningen Dagen klagade på att kyrkorna inte är tillräckligt religiösa? 
Menar man olika saker med religiös, och kan man verkligen vara både kristen och religiös?

Religiös - ett diffust ord?
Ordet religiös klingar lite olika i våra öron beroende på vilken bakgrund vi har. När vi talar om en religiös person föreställer många av oss ofta en person som sysslar mycket med religion utan att ha lärt känna Jesus personligen.

Men när vi tänker på att ordet religiös kommer av ordet religion som har att göra med kontakt med Gud och gudsdyrkan, kan ju en kristen också sägas vara religiös. 

Fast om man säger att man är "kristen" är man mycket  tydligare än om man bara säger att man är "religiös" som ju av många förknippas med död tro.


Med religiös kan man syfta BÅDE på frälsta och namnkristna
När vi t.ex. säger: "I USA är de mycket religiösa", tänker vi nog både på alla de som går i kyrkan utan att vara frälsta, de är alltså bara namnkristna och har inte lärt känna Jesus - och vi syftar också på de frälsta som lärt känna Honom. 
» Varför är de så religiösa i USA? 

När människor klagar över att kyrkorna inte är tillräckligt religiösa syftar de väl ofta på att förkunnelsen av evangelium och bönen inte får tillräckligt med utrymme i kyrkan. En del efterlyser fler kristna ritualer i kyrkan. 
Men vi vet att många förlitar sig enbart på ritualer utan att bli frälsta.

Bara Jesus kan frälsa, ingen religion
Om inte Kristus målas fram genom att Ordet får vara i centrum och om inte Jesus och Guds kraft får vara närvarande i bönen, hur ska människor då kunna bli frälsta?

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Religion i sig kan inte frälsa. Inga religiösa riter, inget medlemskap i en kyrka kan frälsa. Man kan vara teolog utan att vara frälst. Man kan också vara teolog och vara härligt frälst. Men ingen självförbättring, inga självuppoffringar och ingen självspäkning kan frälsa. Man kan ha ändrat hela sitt liv för att sträva efter att leva så gudfruktigt som möjligt är, utan att ha lärt känna Kristus.

Bara Jesus Kristus kan frälsa. Han kom för att frälsa syndare. Kristi blod renar människan på insidan.

Paulus var en oerhört religiös människa, mycket kunnig, och en oklanderlig man i fråga om den rättfärdighet som ur judisk synpunkt ficks genom lagen. Men innan han mötte Jesus på vägen till Damaskus var han trots sitt brinnande religiösa nit en nattsvart syndare i behov av frälsning.

Hur man blir född på nytt och inte bara religiös
Det är enbart genom tro på Kristus vi blir frälsta och när trons ande blir verksam genom förkunnelsen av Guds Ord i kyrkan exempelvis, måste människan välja att ge plats åt Jesus i sitt hjärta. 

Man kan inte bli frälst genom att enbart bli övertygad om sanningen som finns i Kristus och samtidigt stå emot den helige Ande. Det är Ordets görare som blir saliga, inte dess hörare. Man måste omvända sig från otro och gudsfientlighet och överlåta sig åt Kristus.

Nikodemus var en annan religiös person som nämns i Bibeln. Men Jesus sa åt Honom: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Johannes 3:3

Man måste släppa in Jesus i sitt hjärta. Så blir man renad i Jesu blod och får frid med Gud. När man lärt känna Jesus personligen är man inte bara religiös, utan verkligt kristen, det vill säga född på nytt.

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 
2 Korinthierbrevet 5:17

Jag har läst i Bibeln om den rike mannen, men jag klarar inte av att ge bort mina livsbesparingar till de fattiga. Kan jag bli räddad ändå?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0