Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flicka på 13 år med två frågor:
1. Om våldet i Gamla testamentet. 2. Kämpa för att komma till Gud?, billig nåd? - hur hänger allt ihop?

Hejhej! Är en glad flicka på 13 år, har ofta upplevt stor glädje och frihet i kyrkan. Efter gudstjänsten i söndags mår jag bättre än på länge, men har dock två frågor:

1.Vad är anledningen till allt våld i GT?

2. Hörde i kyrkan en predikan om att man måste kämpa för att komma till Gud och använda sin egen kraft, att Gud inte kommer sådär bara, att det är att tro på "billig nåd". Innan har jag alltid fått höra att man INTE kan komma till Gud av egen kraft?
Du får gärna hänvisa till bibelställen. Tack för en bra hemsida, har fått många bra svar på andra frågor!     / Lotta


Tack för ditt mejl. Roligt att läsa om din glädje och ditt intresse!

Våldet i Gamla testamentet
En del av böckerna och styckena i Gamla testamentet är lätta att förstå. Men att förstå våldet i Gamla testamentet är inte lätt alla gånger. Speciellt inte om man bara läser lite här och där. Man behöver läsa hela berättelserna för att förstå bättre och se hela sammanhanget.

Jag ska strax försöka förklara lite om våldet i Gamla testamentet.

Guds frälsningsplan – Jesus Kristus
Är man ny i tron ska man alltid börja med att läsa mest i Nya testamentet. Så att man verkligen förstår vad Jesus har gjort för oss när Han dog på Golgata kors och uppstod igen.

Förstår man detta och har man överlåtit sig åt Jesus och vet att man är Guds barn, då vet man att Jesus lever och verkar idag och det är också då lättare att förstå det man läser i Bibeln. Man får den helige Ande som hjälper oss att förstå. Och så småningom kan vi också förstå hela Gamla testamentet mer och mer.

När vi läser både Gamla testamentet och Nya testamentet ihop så ser vi att:

- Gud haft en frälsningsplan för människorna hela tiden, ända från början.

- Han planerade att rädda människosläktet som fallit i synd genom att sända Jesus som Frälsare till vår jord.

- I Gamla testamentet finns löften om Jesus som skulle komma. Han skulle komma som en Frälsare för alla människor, alla folkslag. Var och en som vänder om till Jesus ska bli frälst, räddad och få evigt liv.

Gud förändras inte – Han har alltid varit densamme
Gud har alltid varit densamme och haft människors bästa i sikte.
Han är en kärleksfull och barmhärtig Gud. Han älskar att bevisa nåd mot människor och han räddar alla dem som vänder om till Honom av hela sitt hjärta. Han älskar att slösa med välsignelser över sitt folk.

Det är också detta som det berättas om mycket i olika böcker i Gamla testamentet. Här finns tröst, uppmuntran och upplysning. 

I Gamla testamentet finns också många varningar. 
När ett folk vänder Gud ryggen och inte vill veta av Honom, stänger Gud himlens fönster.

När människor vänder sig bort från Gud
När människor i högmod gjorde sig själva till gudar och gjorde det som var orätt mot Gud och mot varandra, de höll på med all möjlig ondska, ja då sände Gud sina profeter för att varna dem och vädja till dem att vända om från sina onda vägar. Det står:

Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Amos 3:7

De som kallas profetiska böcker i Gamla testamentet innehåller många berättelser om våld och krig. 

Gud varnade sitt eget folk Israel, i generation efter generation. Det mesta av våldet som beskrivs är förutsägelser om krig och krigshandlingar som skulle drabba Israel i framtiden om de inte ångrade det onda och vände om.

Det är väldigt dramatiska och många gånger tragiska och fruktansvärda berättelser om vad som skedde just då och vad som skulle ske i framtiden.
Där finns också många profetior (förutsägelser) om folken och länderna som låg runt omkring Israel.

Men främst handlar det om folk som Gud hade utvalt för att välsigna och göra till sitt eget folk: Israel. 

Vi läser att trots att Gud hade bevisat Israels folk väldigt stor godhet och välsignat dem på ett alldeles fantastiskt sätt, så glömde de Gud.
De blev högmodiga och vandrade iväg på egna vägar bort från Gud och började uträtta onda gärningar.

Avgudadyrkan, lögn och förtryck
De hamnade så småningom så vilse att de i falskhet påstod att de tjänade Herren, mitt i allt elände som försiggick överallt. Deras många falska profeter ljög och sa "så säger Herren", fast Herren alls inte hade talat till dem sådant som de påstod. Och folket lyssnade hellre till lögn än till sanning! De ville tro att allt var väl med dem och att allt skulle fortsätta gå bra för dem trots deras onda gärningar.

Israels folk hade tagit efter de folkslag runt omkring som höll på med all möjlig avgudadyrkan. Hand i hand med avgudadyrkan gick all slags orättfärdighet. De ljög och stal och förtryckte de fattiga och gjorde dem modlösa som ville göra det som var rätt. De som ljög och bedrog skyddade andra som gjorde likadant, om de kunde dra nytta av dem på något sätt. De snärjde och dödade oskyldiga människor.

De satte upp avgudar överallt. De brydde sig så lite om Gud att det hände att de stängde templet. De satte upp avgudar mitt i Herrens tempel. De till och med brände upp sina egna barn åt avgudarna. 

Herren varnade folket genom att tala till dem genom sina profeter.

Mitt bland alla dessa varningar och förutsägelser om våld, krig, fångenskap och elände som skulle drabba dem, finns också underbara löften för dem som ödmjukade sig och sökte Herren igen.

Gud vet om allt som ska ske i framtiden och talar till oss om det
Gud vet om allt som ska ske i framtiden. En liten skara bland dem som skulle bli bortförda från Israel i fångenskap skulle ödmjuka sig och vända om till Herren. Gud hade bestämt att denna lilla skara skulle få komma tillbaka till sitt land och bygga upp templet och Jerusalems murar igen efter att allt raserats där. Profeterna berättade om detta i förväg och det finns att läsa om i Gamla testamentet. 
Esra och Nehemja i Gamla testamentet berättar hur detta skedde.

Så finns där mitt i allt profetior som gäller sådant som låg längre fram i tiden. Löftet om en Messias, Jesus, som skulle komma till vår jord. Där finns också profetior som gäller vår tid, profetior som vi ser håller på att gå i uppfyllelse nu och som kommer att gå i uppfyllelse i framtiden.

Vi läser om en Gud som på alla sätt bryr sig om varje människa och som likt en Fader vill föra sina barn till sig och skydda dem från allt ont. Och han vill tala om för oss i förväg vad som kommer att ske.

Bibeln är ingen vanlig bok. Bibeln är en förunderlig bok! Jag hoppas att du fått lite mer klarhet i detta som din fråga gällde.
När man läser Gamla testamentet första gången och tycker att somligt, som det här med våldet, är svårt att förstå, så får man bara lämna just det man inte förstod och fortsätta att läsa vidare.

Man får tänka: "Nästa gång jag läser detta så kanske jag förstår bättre." 

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. Ordspråksboken 4:18

Så småningom klarnar bilden för oss av vad det var som egentligen skedde i Israels historia. Även om hela Bibeln främst vill visa oss vem Gud är och vill föra oss fram till att ta emot Jesus Guds Son som vår Frälsare, så är Gamla testamentet också mycket som en historiebeskrivning av det som inträffade för flera tusen år sedan, både med enskilda personer och folkslag och länder. 

Kämpa i egen kraft för att komma till Gud?
Så kommer vi till din andra fråga om "billig nåd" och att kämpa i egen kraft.

Frälsning är ingenting vi gör. Frälsning är något som Jesus Kristus gör i våra liv när vi vänder om från själviskheten och synd och tar emot Honom.

Vi måste visserligen komma till Kristus och ta det där steget i tro för att kunna ta emot frälsningen. Vi måste ångra det gamla livet och vara villiga att ta emot det nya livet. Vi måste ge honom plats och rum i våra hjärtan och bekänna Hans namn för människorna.

När vi närmar oss Herren uppriktigt och vill bli frälsta och försonade med Gud, så gör Han resten. Jesus vill vara Herre!

Kristen tro handlar om att möta en person: Jesus Kristus.
I frälsningsstunden blir du renad från synd och Jesus kommer in i ditt hjärta för att bo där. Han ger dig evigt liv. Detta sker när du överlåter dig åt Honom.

Övertro och billig nåd
Sedan man blivit frälst är det viktigt att skilja på tro och övertro. Övertro är att tänka att eftersom Gud är kärleken och allt är nåd så kan man leva lite som man vill. Det är inte så noga, tänker man. Så tänker också många som inte är frälsta utan bara namnkristna.

Men då lever man inte i Guds kärlek, utan ställer sig själv utanför kärleken. För man värdesätter då inte på rätt sätt Jesu kärlek och det offer han gjort för oss när han tog på sig straffet för vår synd på Golgata kors och ger oss gemenskap med Gud och evigt liv.

Man syndar på nåden, när man inte räknar helt med Jesus i sitt liv. Det blir "billig nåd". Gud är kärleken. Men bara när vi rättar in oss i Hans kärlek kan den vara verksam i våra liv.

Vi ska inte verka i egen kraft utan det handlar om att lyda i tro och att vandra i gärningar som Gud har förberett. 

Genom Guds kraft blir vi frälsta och bevarade
Det är genom Hans kraft vi blir frälsta och bevarade. När man blir frälst kommer den helige Ande för att bo i oss.

Herren håller sina barn i sin hand. Han är den som verkar sin goda vilja i oss. Han frammanar tro i oss, Han verkar allt gott genom sin helige Ande.

Det är alltså en samverkan mellan Gud och människa. Man låter sig formas av Gud, man står inte emot den helige Ande. Men allt kommer från Gud. Hans är äran.

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Filipperbrevet 2:13

Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 2 Korinthierbrevet 10:17

Jesus: Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Lukas 11:9,10

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannesbrevet 1:9

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Psaltaren 34:19

Jesus kom för att uppsöka och frälsa syndare. (12-min. ljudfil).

Frågan »Jag tror på Gud men känner inte Guds närvaro i mitt liv……handlar om liknande sak.

Kan man vara både kristen och religiös?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0