Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Hur får man ljus över Guds Ord?


Att få ljus över Guds Ord är något helt annat än att bara memorera och förståndsmässigt ta till sig det man läser. Bibeln är en uppenbarelse från Gud. Gud vill tala till oss personligen varje gång vi öppnar Bibeln. Vi möter Jesus i Skrifterna. För att få ljus över Guds Ord måste vi tro på Jesus och tro på den helige Andes kraft.

Man ska be om och vara beredd på att Herren vill ge ljus över Ordet. Man ska förvänta sig Guds hjälp i detta.

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Ordspråksboken 3:5-7

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:5

Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Psaltaren 119:18

Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:45

Att få ljus över Guds Ord är att få uppenbarat genom Guds Ande vad Gud vill säga till oss och att vi ska förstå vem Gud är. Vi förstår att Guds Ord är sanning och att Gud är Undrens Gud.

Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.

Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 1 Korinthierbrevet 2:9-11

Man behöver intressera sig för Guds Ord och läsa Bibeln ofta (dagligen givetvis) och mycket.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Kolosserbrevet 3:16

När man läser Guds Ord och när man lyssnar till predikan ska man vara uppmärksam och läsa/lyssna för att lära sig något, för att något.

Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Jesaja 50:4

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

… pröva allt, behåll det goda. 1 Thess 5:21

Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Ordspråksboken 13:13,14

Guds Ord behöver utrymme i våra hjärtan. 
Guds Ord behöver en god jordmån i våra hjärtan för att kunna växa och ge mer och mer ljus till vår inre människa.

Jesus: Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. 
De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta.
 
De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.
Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt.
Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.
Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen.
Ge därför akt på vad ni hör. Ty den som har skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror sig ha. Lukas 8:10-18

Läs mer: »Hur uppleva kraften i Guds ord (nedskriven predikan)

»Hur ska jag få inspiration att läsa Bibeln mer?

»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

En flicka på 13 år har flera frågor: Våldet i Gamla testamentet, "billig nåd" m.m.

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0