Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

Hur ser kristna på adoption?

Hej Pastorn! Jag undrar vilken syn den kristna religionen har på adoption. Borde man få adoptera eller borde man inte få adoptera?

Har man en sund och rätt inställning och kan ge barnet kärlek, trygghet och en bra uppväxt är det naturligtvis en god gärning i linje med Bibelns budskap att adoptera ett barn.

Jesus hade ett särskilt öga till barnen. Budskapet om att man ska försvara och skipa rätt åt försvarslösa, föräldralösa, fattiga, utblottade, änkor osv. återkommer i hela Bibeln. I Gamla testamentet finns över 40 skriftställen som visar på Guds omsorg om föräldralösa.

När vi lagt våra liv i Jesu händer upplever vi Jesu kärlek och omsorg i våra liv. Vi ska ge vidare av den kärleken, visa medkänsla och vara ivriga att uträtta goda gärningar. I allt måste vi ha de rätta motiven, fråga Gud och söka Guds ledning.

Vi är alla mycket olika men Gud vet vårt bästa. Därför har Gud olika planer för oss alla. Men Gud förmår att leda oss.

Låt allt hos er ske i kärlek. 1 Korinthierbrevet 16:14

Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Jakobsbrevet 1:27

Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare,

en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Psaltaren 68:6,6

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.

Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Markus 10:13-16

Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand! Psaltaren 82:3,4

Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. Jesaja 1:17

Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt. Ords.31:8,9

Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Titusbrevet 3:8

Hur får man ljus över Guds Ord?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0