Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


När och hur talar Gud till mig?

Hej!  Jag tror på Jesus och älskar Honom av hela mitt hjärta. Men jag är osäker på när och hur Gud talar till mig.
Jag vet inte om det är mina eller Guds tankar jag lyssnar till. Hur lär man sig skilja på det? Jag vill verkligen lyssna till Herren och göra det Han vill. Tack på förhand! M.


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Gud talar främst till oss genom sitt Ord
Gud talar till oss genom sitt Ord först och främst. 
När vi läser Bibeln ska vi samtidigt söka Gud och vara bedjande. Vi ska  förvänta oss att Herren gör Ordet levande genom Anden. Så får vi uppleva att Jesus stiger fram ur Skriften och talar direkt till djupet av våra hjärtan. 

I sitt Ord talar Gud om för oss hurudan Han är. 
Jesu oerhörda makt och kraft blir levande för oss och vi liksom ser hans härlighet och fylls av kärlek och lovprisning. 
Gud talar om för oss hurdant sinnelag Han vill se hos oss, hur vi ska tala och vilka gärningar vi ska uträtta. 
Vi ser en upplyst väg.

»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? 
Hur ska man läsa Bibeln?

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Gud talar till oss genom sin Ande i enlighet med Ordet
När vi blivit frälsta talar Gud ständigt till oss genom Anden som kommit för att bo i oss. Oftast upplever vi Guds tal som en stilla maning i vårt innersta. 

Om vi jämt har bråttom och är upptagna av egna sysslor så märker vi inte så mycket när Gud talar. Vi får inte bedröva Anden genom att göra oss otillgängliga.

Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Johannes 16:13,14

Guds tal genom Anden är alltid i enlighet med Guds Ord och Herren blir alltid förhärligad. Gud talar till oss i rättfärdighet, renhet, kärlek, osv. och hans tal vill forma oss så att vi har ett tjänande ödmjukt sinne och bär Andens frukter (Galaterbrevet 5:22,23).

Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Psaltaren 18:31

När Gud talar till oss så manar han alltid till gärningar gjorda i uppriktig kärlek. Gud talar till oss att vi ska söka stifta frid.

De som främjar frid får glädje. Ordspråksboken 12:20

Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Matteus 5:9

När man är villig att lyssna till Guds tal och handlar i enlighet med Guds Ord och verkligen går in för att söka Herren så är det lättare att höra Guds röst.

När man hör Guds röst känner man glädje och gemenskap med Gud. Tron växer.

Det kan också fresta på att göra Guds vilja. Ofta står människor emot Guds tilltal och förlorar då modet, stagnerar i tron - friden och glädjen är som bortblåst. 
Då ska man skynda till Herren och be om förlåtelse och förnyelse och verkligen mena det man säger.

Gud talar ständigt till oss i vardagslivets olika situationer, när vi samtalar med människor osv. 
Han förmanar och varnar oss så att vi ska ta oss i akt för det onda. Ondskan kan komma förklädd, med smicker och mjuka ord. Vi behöver ta vara på Andens maningar för att bli bevarade för det onda.

Hur ska vi veta om något är Guds maning och tal till oss eller om det är våra egna tankar och impulser som driver på?

Om vi vill göra något som är helt osjälviskt i enlighet med Guds Ord så kan det naturligtvis vara Guds Ande som talar till oss.

Ibland kan det hända att Gud varnar oss för att uträtta något som vi själva tänkt ut som vi tycker är gott. Tack vare att Anden varnar oss kan vi uppleva en oro när vi tänker på att uträtta det där. Herren vet om faror som vi inte känner till eller ens kan tänka ut.

Känner vi oro över något speciellt ska vi stilla oss och be om Guds vägledning. Han talar till oss och kommer ofta med lösningar samtidigt som vi ber och funderar över hur situationen ska redas ut och hur vi ska gå till väga.

Om vi upplever en stark lust till att göra något som inte alls har med Guds Ord att göra utan det handlar mest om att egot vill synas, höras, vi vill få uppmärksamhet, beröm osv, så är det inte Guds Ande.
Den onde kan komma med alla möjliga invändningar och försöka rättfärdiga själviska handlingar och säga att de tjänar Guds syften.
Vi måste lära oss att känna igen Herrens röst. Gud vill alltid ha äran.

Vi ska inte heller lyssna till otrons röst och tappa modet. Herren bereder alltid utvägar ur alla prövningar och han manar oss att tro.

För att veta om det är Gud som talar behöver vi erfarenhet av detta. Därför ska vi de gånger vi verkligen vet att det är Gud som talat till oss bevara det i våra hjärtan och lära av det. Ju mer erfarenhet vi får, desto lättare är det att känna igen Guds röst. Hela tiden måste man hålla sig till Guds Ord och inte gå utöver vad Guds Ord säger. Man ska låta Guds Ord rota sig i hjärtat alltmer, då är man i ständig kontakt med Guds tal till oss.

Jesus: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Johannes 10:27

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Jakobsbrevet 1:5

Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Jakobsbrevet 3:17,18

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Ordspråksboken 3:5-7

Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. Jesaja 58:11

Kunde Jesus läsa och skriva? Kunde folk i allmänhet på Jesu tid läsa?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0