Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Bodde patriarkerna som främlingar i olika länder?

Om patriarkerna sägs att de bodde som främlingar i ett land som inte tillhörde dem.....Men var det olika länder? Ibland, står det bara främmande land, ibland läser man Kanaan och ibland åter står det Egypten.....? / V. Johan

Jakobs dröm i Betel
"Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: "Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efter-
kommande."
1 Mos. 28:12,13
Patriarkerna Abraham, Isak och Jakob bodde först som främlingar i Kanaan. Abraham flyttade där från plats till plats. 

På grund av hungersnöd bodde Abraham även en tid i Egypten. Isak blev också tvungen att flytta på grund av hungersnöd, dock inte till Egypten, utan till södra delen av Kanaan.

Gud hade lovat att i framtiden ge Kanaan åt Abrahams ättlingar "till egendom för evigt".
Gud talade om för Abraham att innan hans ättlingar skulle få Kanaan skulle de bli främlingar i ett land som inte var deras och att de där skulle förtryckas som slavar i fyrahundra år, han syftade då på Egypten.

Jakob bodde i Kanaan ända till sin ålderdom. Men när det blev svår hungersnöd i Kanaan bosatte sig Jakob och hans 12 söner med familjer i Egypten. (Jakobs son Josef kom dit först). 

Deras efterkommande blev slavar i Egypten i 400 år ända tills de under ledning av Mose tågade ut ur Egypten. De vistades först i öknen i 40 år. Sedan erövrade israeliterna Kanaans land – det förlovade landet - under ledning av Josua.

Läs mer:  
»
Hur hamnade judarna i Egypten?

När och hur talar Gud till mig?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0