Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad betyder Jesu liknelse om talenterna?

Hej, kan du förklara vad Jesus menar med sin liknelse om talenterna i Matteusevangeliet 25? Jag förstår inte vad den betyder.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Liknelsen om talenterna - liksom liknelsen om sådden - handlar om trofasthet. Det är uppmaningar till oss att vara trogna mot Jesus. Vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare. 
Vi har alla fått något att förvalta. 
Herren har öppnat våra ögon och gett oss ljus och kärlek. Vi ska vittna för andra om Jesus och ge vidare av hans kärlek.

Jesus: Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matt 10:8

Jesus talar om att man ska förebereda sig inför Hans återkomst. 
Vi ska alltid söka vara redo, för vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Hjärtat ska vara en god jordmån för Guds ord så att ordet kan slå rot och bära frukt.

Jesus: Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.
Markus 13:33

Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 
Matteus 13:23
(Läs gärna hela liknelsen om sådden som börjar i vers 1)

Talenterna motsvarar Guds levande ord genom vilket vi blivit födda på nytt, samt den förmåga, tro och kraft Gud har anförtrott oss med.
Hur väl vi förvaltar det som Gud har betrott oss med påverkar hela vår framtid. En dag ska det avläggas räkenskap.

Vi har alla fått ett ansvar av Gud. Vi har olika kallelser, men man ska söka tjäna Gud med den förmåga man har och i överensstämmelse med den tro man har. 
Gud har förberett goda gärningar åt oss (Ef. 2:10).

I slutet av liknelsen framgår att man måste förstå att Gud är god för att kunna tjäna honom. Man kan bara tjäna Gud i kärlek.

»Hur ska Jesu liknelser tolkas? 
Den förlorade sonen, såningsmannen, m.fl. liknelser

Läs mer om hur Gud kallat oss till att tjäna Honom:
»
Vad är prästerskap när man är protestant?  

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakobsbrevet 1:17

Jesus: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteus 10:32,33

Jesus: Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. Lukas 9:26

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Kolosserbrevet 3:16

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 
Hebreérbrevet 10:35

Jesus: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Johannes 10:11

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Lukas 10:27

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 1 Petrusbrevet 4:10

Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Matteus 25:40

Jesus: Den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön. Matteus 10:42

Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. 
2 Korinthierbrevet 8:12

Bodde patriarkerna som främlingar i olika länder?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0