Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är prästerskap när man är protestant?

Hej kära Pastor. Jag ska göra ett skolarbete och måste veta vad prästerskap är när man är protestant. Vad det är som är speciellt och sånt. 
Är mycket tacksam för svar, snarast. Jag har letat på internet men jag har inte kunnat hitta något bra, sedan såg jag din sida och såg att en annan kille hade ställt en fråga, så jag tänkte också göra det. Med vänlig hälsning, Jag (Tack)


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


När man tar emot Jesus som sin personlige Frälsare så kommer den helige Ande för att bo i människan och man blir en ny skapelse. 
Detta blev möjligt på grund av att Jesus offrade sig för oss när Han bar vår synd på Golgata kors. 
Hans blod renar oss från all synd.

Enligt Nya testamentet tillhör alla som tagit emot Jesus ett heligt prästerskap. I det Nya testamentets tid (som vi nu lever i) så är Jesus vår store överstepräst.

Den helige Ande upplyser, vägleder och ger kraft så att man kan tjäna Gud så som Han vill. 
Alla troende är kallade till att hela sitt liv göra prästtjänst inför Gud. Troende ska frambära "andliga offer", det betyder att man ska ställa sitt liv i Guds tjänst. Man ska ge Jesus utrymme i sitt liv så att Han får bestämma väg.

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

Alla troende är kallade att berätta om Jesus för andra, så att andra får möjligheten att uppleva frälsningen. Gud vill att alla människor ska lära känna sanningen och bli frälsta. 

Gud kallar människor till sig. De som säger ja till Guds himmelska kallelse blir alltså präster inför Gud. Detta är den protestantiska synen och det brukar kallas det allmänna prästadömet.

Jesus är både överstepräst och offerlamm. 
Han gav sitt liv på Golgata kors som ett offerlamm. Han är medlaren mellan Gud och människor. 
Läs bibelverserna nedan.

Troende ska tjäna varandra i kärlek och söka vara till uppbyggelse i församlingen, gå in för bönen och söka Andens gåvor.

Gud ger gåvor och olika kallelser. 
Inte alla får samma gåvor, tjänster och uppgifter. 
Bibeln talar om:

 • Apostlar (Jesus utsåg inte de tolv närmaste lärjungarna till att vara präster, utan han kallade dem apostlar.)

 • Profeter

 • Evangelister

 • Församlingsledare, herdar, äldste (de kallas ofta pastorer eller präster idag)

 • Församlingstjänare, diakoner, medhjälpare

 • Lärare och förkunnare (kallas ofta evangelister, pastorer eller präster)

 • De som har fått nådegåvor att utföra kraftgärningar

 • De som har fått nådegåvor att bota sjuka

 • De som hjälper

 • De som talar i tungor på olika sätt

 • De som uttyder tungotal

  Fler gåvor: 

 • Tala vishetens ord, kunskapens ord, trons gåva, gåvan att skilja mellan andar, m.m.

Under och tecken följer dem som tror.
Mer om gåvor och tjänster:

»Del 2 i undervisningen om den helige Ande

»Bibelfråga om andliga nådegåvor

» Vad menas med "kan intet taga"?

»Hör nådegåvor och andedop ihop? Vilka gåvor är nådegåvor?

» Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska.......? m.m.

Jesu offer:

Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd. 
Johannes 1:29

Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Hebreérbrevet 9:26

En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna.
Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. 
Hebreérbrevet 7:26,27

Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida. 
Hebreérbrevet 10:12

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus,
som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Galaterbrevet 1:3,4

Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Efesierbrevet 5:2


Jesus är överstepräst för evigt:

Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.
Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreérbrevet 4:14-16

Om Jesus: Vi har en stor präst över Guds hus*. Hebreérbrevet 10:21

(*"Guds hus" är de troende. 
Läs förklaringen: 
»Vad betyder Betel?)

Om Jesus står det: Du är präst för evigt. Hebreérbrevet 7:21

Eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Hebreérbrevet 7:24


Det konungsliga prästerskapet enligt Nya testamentet:
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 1 Petrusbrevet 2:5

Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 
1 Petrusbrevet 2:9,10

Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.
Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden." Uppenbarelseboken 5:9,10


Att tjäna Gud genom den helige Ande:

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 
1 Korinthierbrevet 14:1

Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. 
1 Korinthierbrevet 14:12

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:1,2

Mvh Veli Sergei.

Hur var den första tiden efter Jesu död? Hur drogs människor till kristendomen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0