Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur var den första tiden efter Jesu död? Hur drogs människor till kristendomen?

Hur såg samhället ut under den första tiden efter Jesu död, vad var det för gemenskap de första församlingarna lockade med? Vilka var alternativen? Vilka grupper drogs till kristendomen och varför?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus och Johannes vid Sköna porten

De troende levde i en innerlig gemenskap med varandra och med Herren. Jesus hade strax före sin död lovat att inte överge de som trodde på honom, utan Han skulle komma till dem.

Jesus talade om den helige Ande när Han sa: Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Johannes 14:18,19

På pingstdagen utgöts Anden över de troende och genom den helige Ande kan Jesus vara närvarande hos oss än idag.

Apostlagärningarna är berättelsen om den första tiden efter Jesu död och uppståndelse. Där beskrivs hur Jesus efter sin himmelsfärd genom den helige Ande fortsatte sitt verk på jorden - i hemmen, i församlingen och bland människor ute på gator och torg m.m.

Människor blev överbevisade genom Anden om att Jesus är världens Frälsare, de blev befriade från sjukdomar och demoner, de blev döpta i den helige Ande och talade i tungor. Under och tecken av olika slag följde de troende.

Jesus: Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. 
Markus 16:17,18

 

Om den första församlingen i Jerusalem står det att den:…växte till genom den helige Andes tröst och förmaning. 
Apg 9:31.

Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt.
Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Apg 4:32,33

Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg 2:46

När en svår förföljelse kom började de vittna för hedningarna (tidigare predikade de bara för judar) och de står att:

Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Apg 11:21 

Till de troendes gemenskap drogs människor av alla slag: Sjuka och friska, fattiga och rika, slavar och fria, kvinnor och män. Ibland kom hela familjer till tro samtidigt. Barriärer bröts ner och människor älskade varandra med Kristi kärlek.

Jesus: Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13:35

Budskapet om Jesus hade en enorm sprängkraft i länderna kring Medelhavet. Många tog ivrigt emot evangelium. Det fanns de som lika energiskt motsade och förföljde de troende. En del kristna blev fängslade och marterade till döds.

Farisén Paulus var en av dem som förföljde Guds församling våldsamt och försökte utrota den. Han andades hot och mordlust och var på väg till Damaskus för att fängsla kvinnor och män som trodde på Jesus. På vägen dit fick han själv möta Jesus och omgavs då av ett så starkt ljussken att han blev blind i tre dagar. Men Herren sände till honom lärjungen Ananias för att be för honom och Paulus fick sin syn samt blev uppfylld av helig Ande och lät döpa sig. Paulus började sedan omedelbart att predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.

Paulus blev en hängiven och kraftfull kristen. Han fick själv lida förföljelse och blev stenad och fängslad flera gånger på sina missionsresor. Andra var villiga att lyssna till Guds Ord och på plats efter plats bildades nya församlingar. Läs mer: »Varför blev aposteln Paulus tillfångatagen? Gud gjorde ovanliga under genom Paulus (Apg 19:11) och många kom till tro. Det står:

På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Apg 19:20

Människor med skilda bakgrunder fick möta Jesus på olika sätt. Jesus talar till oss alla personligen. Alltid handlade det om den helige Andes aktivitet när människor drogs till det kristna budskapet och blev troende. Många kom till tro när de fick bevittna underverk. När den lame Aineas blivit botad står det:

..alla som bodde i Lydda och på Saronslätten såg honom, och de omvände de sig till Herren. Apg 9:35.

Petrus bad för en död kvinna i Joppe som uppväcktes, och det står: 

Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Apg 9:42 mer

Exempel på människor som kom till tro:

  • Jesu bröder, Apg 1:14 (de hade tidigare inte trott på Jesus, Joh. 7:5)

  • Präster. ”Även en stor mängd präster började omfatta tron” Apg 6:7 (Andra präster höll fast vid sin laglära och var fiender till budskapet om Jesus)

  • Simon trollkarlen kom till tro och lät döpa sig. (Han blev dock kraftigt tillrättavisad av Petrus på grund av sin felaktiga inställning. Apg 8:9-25)

  • En etiopisk hovman blev undervisad om frälsningens väg och lät döpa sig (Apg 8:26-40)

  • Den romerske officeren Kornelius blev frälst. Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord hemma hos Kornelius (Det var Kornelius släktingar och närmaste vänner. De kom till tro och blev döpta. Apg kap.10) 

  • Landshövdingen Sergius Paulus kom till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. (Apg 13:12)

  • Det står att ganska många ansedda grekiska kvinnor och män, samt och grekiska kvinnor av förnäm släkt kom till tro  när Paulus och Silas predikade. (Apg 17:4, Apg 17:12)

  • En fångvaktare och hans familj kom till tro och lät sig genast döpas när Paulus och Silas predikat för dem. (Apg. 16:32,33

    Mvh Veli Sergei.

Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. 1 Thess 1:5

Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.
Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Kor.2:4,5

När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord. Apg 4:31

Läs mer: »Hur spreds kristendomen?
»Vem bildade flest församlingar?
Ȁr Paulus kristendomens grundare?

Jesus säger att man alltid ska vara redo för hans återkomst. Vad menar han med det?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0