Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


  Är Paulus kristendomens grundare?

Hej! Vilka argument kan framföras som stöd för att det egentligen är Paulus som är grundare till Kristendomen?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus inför 
kung Agrippa

Inga argument kan framföras som stöd för att Paulus skulle vara grundare till kristendomen.

Jesus är kristendomens religionsstiftare. Jesus undervisade lärjungarna om Guds rike och gav dem efter sin uppståndelse från de döda befallningen att de skulle gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matteus 28:18-20

Jesus blev upptagen till himlen och lärjungarna blev döpta i helig Ande som Jesus hade lovat dem. Omkring tretusen blev frälsta på pingstdagen då den helige Ande utgöts.

Med stor kraft och frimodighet frambar lärjungarna vittnesbördet om Jesu uppståndelse från de döda. De predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som följde det (Mark 16:19,20).

Församlingen växte till genom den helige Andes tröst och förmaning. (Apg.9:31) Varje dag blev människor kristna och vittnesbördet om Jesu uppståndelse från de döda spred sig i hela Judeen, Galileen och Samarien.

Under tiden försökte Paulus som ännu inte blivit omvänd att utplåna församlingen. Han lät fängsla män och kvinnor som kommit till tro på Jesus.

Men Jesus själv visade sig för Paulus. Gud kallade Paulus till ett nytt liv. Paulus blev omvänd, han fick sina ögon öppnade och han blev en hängiven kristen. (Läs om Paulus omvändelse i Apostlagärningarna kap. 9.)

Paulus predikade för hedningarna och grundade många församlingar på sina missionsresor i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), Grekland och Italien.

Medan Paulus och Barnabas var i Antiochia, kom några män från Judeen och började undervisa de troende. De sa att om man inte följde den gamla judiska omskärelseseden, så kan man inte bli frälst.

Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta, om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Apg 15:1,2

När de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och Paulus och Barnabas berättade om allt vad Gud hade gjort med dem.

På församlingsmötet i Jerusalem beslutade apostlarna och de äldste efter en lång överläggning att hedningarna som kommit till tro inte skulle behöva omskära sig.

Paulus medverkade till att kristendomen särskildes från judendomen som en egen religion. Men detta skeende var ett Guds verk genom Andens ledning. Paulus var en av Guds medarbetare.

Tusentals hade kommit till tro på Jesus och blivit frälsta innan Paulus blev frälst.

Paulus - Var en farisé som förföljde de kristna, blev omvänd och blev en hängiven Jesu efterföljare och förkunnare.
Han gjorde flera missionsresor och grundade församlingar, är en av huvudpersonerna i Apostlagärningarna och urkyrkan och författaren till många av Nya Testamentets böcker.
»Mer om Paulus    »Om Paulus omvändelse

»Hur spreds kristendomen? 

»Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i det?

Måste man följa Guds vilja i kristendomen?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0