Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Fakta om Paulus

Hej.

Vi gör ett arbete om personer i Bibeln i skolan. Jag jobbar med Paulus.

Kan ni ge mig fakta om honom?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Paulus (som tidigare kallades Saul eller Saulus) var född i staden Tarsos. Han var jude, från födseln romersk medborgare. Han hörde till fariséernas parti.
Han förföljde Jesu lärjungar ända in i utländska städer. 
I sitt andliga mörker trodde han att han tjänade Gud. 
Det står att han andades hot och mordlust.

Han var med när Stefanus stenades och vaktade kläderna åt dem som dödade honom.

57Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom, 58och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. 59Så stenade de Stefanus, under det att han bad: "Herre Jesus, tag emot min ande." 60Sedan föll han på knä och bad med hög röst: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden insomnade han. 8:1Och Saulus hade gått med på att han dödades.

Församlingen förföljs och skingras

8Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judéen och Samarien. 2Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. 3Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Apg 7:57-60 & 8:1-3

Men så inträffade något. På Damaskusvägen fick Paulus plötsligt möta Jesus:

1Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till ’den vägen’, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. 3Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?". 5Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer. 6Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra." 7Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. 8Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. 9Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Apg 9:1-9

När Paulus mötte Jesus blev han tillfälligt blind. Det var ett Guds tilltal om hans andliga blindhet då han förföljde Jesu lärjungar. Nu blev han även blind på ögonen. Men han fick tillbaka sin lekamliga syn och nu var han inte längre andligt blind heller. Han blev efter mötet med Jesus en ödmjuk och hängiven Guds tjänare, fylld med den helige Andes kraft.

En kristen lärjunge i Damaskus, Ananias, tog hand om Paulus. Paulus lät döpa sig. Herren sa till Ananias att Paulus skulle få lida mycket för Jesu namns skull. 
Paulus fick ett speciellt uppdrag – att förkunna evangelium för hedningarna.

Åtskilligt som står skrivet i Nya Testamentet handlar om Paulus och hans missionsresor då han grundade olika församlingar, etc. Man lär känna honom bättre än många andra av Bibelns gestalter dels p.g.a. hans egna brev i Nya Testamentet.

11Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, 12så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apg 19:11,12

Lycka till med skolarbetet.

Mvh Veli Sergei.

»Om Paulus omvändelse 

Ȁr Paulus kristendomens grundare?

»Vem bildade flest församlingar?

Om fler bibliska gestalter: »
Vilka personer spelar stor roll i kristendomen och varför gör de det?

Hur går jag tillväga om jag vill döpa mig (troendedop, vuxendop) i en frikyrka?

Upp igen      Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0