Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vem bildade flest församlingar?

Vem bildade flest församlingar? Lukas, Paulus, Petrus eller Johannes?
Tacksam för svar Gudrun Påreskog

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Petrus & Johannes vid Sköna Porten

 Det var en samverkan mellan dem i bildandet av församlingarna.
Var och en hade sina uppgifter och det handlar om den helige Andes ledning.

Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna.
Efter Jesu död och uppståndelse började missionerandet i Jerusalem. När Petrus  predikade på pingstdagen i Jerusalem ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Johannes, Petrus och Jakob ansågs vara pelarna i församlingen i Jerusalem. De verkade främst bland judarna. När den svåra förföljelsen bröt ut mot Jerusalemförsamlingen efter att Stefanus stenats, skingrades alla Jesus-troende utom apostlarna över Judéen och Samarien.

De som hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Kristna grupper och församlingar bildades runt om i Judeen, Galileen och Samarien. Jesus hade sagt:
"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Petrus lämnade Jerusalem och reste omkring och predikade och bad för sjuka. Han var den förste som fick föra budskapet om Jesus Kristus till hedningarna, dvs. icke-judarna i den romerske soldaten Kornelius hus. 
Det var när Petrus talade som de första hednakristna blev döpta i helig Ande samt döpta i vatten.

Övriga apostlarnas verksamhet får vi inte veta så mycket om: Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. (Evangelisten Filippus predikoverksamhet står det en del om men han är inte samma person som aposteln Filippus. Se Apg 6:1-5)

Jakob, Johannes bror var den förste aposteln som led martyrdöden.
De flesta av apostlarna led martyrdöden – vad vi vet alla utom en – de blev halshuggna, korsfästa etc.

Apostlagärningarna berättar endast en del av de första kristnas historia. Alla apostlar och evangelister nämns inte och vi får inte veta allt som hände omkring de namngivna personerna.

Paulus var en farisé som förföljde de kristna. Han var med när Stefanus stenades till döds. Senare mötte han Jesus, blev omvänd och en hängiven Jesu efterföljare och förkunnare. Han blev kallad att verka bland hedningarna. 

Att just Paulus missionsresor har fått mycket utrymme i Apostlagärningarna är inte underligt. Lukas – en hednakristen läkare - som är författaren till Apostlagärningarna, var medarbetare till Paulus och reste med honom på hans stora missionsresor runt om i romarriket, då många församlingar bildades bland de hednakristna i Grekland och Mindre Asien. 
Barnabas, Timoteus och Silas var andra som reste med Paulus på missionsresorna.

Mvh Sergei.

Läs mer:
»
Hur spreds kristendomen? 
 

»
Vilka personer spelar stor roll i kristendomen och varför gör de det? 

»Vad såg och hörde Paulus följeslagare på väg till Damaskus?


Hur ser ni kristna på ägande och rikedom?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0