Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

SIMON

Efter ett mystiskt meddelande från en vän är jag i desperat behov av information. Finns det någon Simon i Bibeln, och vad var hans betydelse???

Tacksam för svar.    Eva

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Det finns flera personer med namnet Simon i Bibeln, jag skall nämna nio stycken. 

1. Den som vi kan läsa mest om i Bibeln är den Simon som Jesus gav namnet Petrus som betyder klippa. 

Han var en fiskare som Jesus kallade att bli lärjunge och var en av de tre lärjungar som stod närmast Jesus. 

Han var impulsiv och lovade ibland för mycket. Han förnekade Jesus då han gripits, något som han ångrade bittert. Men Jesu kärlek förvandlade honom. När Jesus uppstått gav Han Petrus en speciell uppmaning att vårda Hans hjord som herde. 

Petrus blev efter dopet i helig Ande mer orädd. Han höll ett frimodigt tal på pingstdagen då lärjungarna blev döpta i den helige Ande, och vid ett flertal tillfällen trädde han upp som apostlarnas talesman.  
Han var en av den första församlingens ledare. Simon Petrus är huvudpersonen i Apostlagärningarnas första del. 

Kung Herodes lät arrestera Petrus och satte honom i fängelse, men när församlingen bad för honom  sände Herren en ängel som befriade honom ur fängelset som svar på bön.
Han led martyrdöden.

2. En farisé som bjöd Jesus till sitt hem hette Simon:

Synderskan som smorde Jesu fötter

36En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. 37Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja 38och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. 
39
Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: "Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska." 
40Då sade Jesus till honom: "Simon, jag har något att säga dig." Simon svarade: "Mästare, säg det." – 41"Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?" 
43
Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro." Jesus sade: "Du har rätt." 
44
Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: "Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 
45
Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 
47
Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet." 
48
Sedan sade han till henne: "Dina synder är förlåtna." 
49
Då började de andra bordsgästerna fråga sig: "Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?" 50Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid." Lukas 7:36-50

3. En trollkarl i Samaria hette Simon:

5Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. 6Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. 
7
Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. 
8
Och det blev stor glädje i den staden.

9Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 
10
Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: "Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften." 11De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 
12
Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 
13
Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. 

Apostlabesök i Samarien
14Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 
17
Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

18När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar 19och sade: "Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande." 
20
Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. 21Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band." 24Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig."
25Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Apg 8:5-13

4. Ytterligare en av Jesu lärjungar hette Simon. Han kallades Simon "ivraren", eller seloten, vilket tyder på att han hade varit selot. Seloter var frihetskämpar, judiska aktivister, som ivrade för uppror mot romarna. 

5. Jesus hade flera bröder, en av dem hette Simon. Om Jesu bröder står det inte så mycket. De trodde först inte på honom, men vi kan läsa att "Herrens bröder" fanns med i den första kristna församlingen efter hans uppståndelse.  

5Inte ens hans bröder trodde på honom. Johannes 7:5

54Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? 55Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?" 57Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: "En profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj." 58Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom. Matteus 13:54-58

6. Hos en Simon i Betania - han var spetälsk - ordnades ett gästabud för Jesus. Lasarus, som Jesus uppväckt från de döda, var en av dem som var med vid gästabudet, likaså Lasarus systrar Marta och Maria. Maria smorde där Jesu fötter med dyrbar nardusolja.

7. En garvare  i Joppe (nuvarande Jaffa) som bodde i ett hus vid havet hette Simon. 
Hos honom bodde Simon Petrus en längre tid efter att han uppväckt en död kvinna som hette Dorkas, eller Tabita, i Joppe. 
Hemma hos Simon garvaren gav Gud Simon Petrus en syn och en uppmaning, som bidrog till att evangeliet om Jesus skulle spridas till alla folk. Petrus blev av Gud kallad att predika hemma hos en gudfruktig romersk officer, som blev omvänd när han lyssnade till Petrus predikan. När Petrus predikade föll den helige Ande över hedningarna som lyssnade.

8. Simon från Cyrene tvingades av soldaterna att bära Jesu kors ut mot Golgata. 

9. Judas Iskariots far hette Simon Iskariot.

Finns onda häxor på riktigt?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0