Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ser ni kristna på ägande och rikedom?

Hur ser ni kristna på ägande och rikedom? Är det viktigt med materiella ting och pengar i er religion?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar) 

 

 Ägande har inget att göra med måttet av tro eller helgelse.

Bibeln förklarar att om vi har mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Vi skall med andra ord inte jaga efter materiella ting. Däremot skall vi vara frikostiga och hjälpa varandra. Genom att vara frikostiga så frigörs vi från bundenhet till materiella ting. Girighet är avguderi står det i Bibeln.

En troende är givmild och tänker inte bara på sig själv utan vill gärna vara med om att hjälpa till så att evangelium kan spridas till många – till omvändelse för dem som inte hört evangeliet och till uppbyggelse för de redan troende.

Det vi äger har vi fått till låns. Vi har inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån.

När vi följer Jesus får vi förtrösta på honom när det gäller alla våra behov.

Men när de mätte upp det med gomermåttet, hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite fattades det ingenting. 
2 Mos. 16:18

Så står det om mannat, det bröd som Gud lät regna från himlen som Israels barn fick att äta under ökenvandringen.

Gud är densamme idag, han förmår att förse sina barn med det de behöver.

Mvh Veli Sergei.

Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. 2 Korinthierbrevet 9:8

Det är saligare att giva än att taga. Apg 20:34


     »Fler bibelverser i ämnetVad är det viktigaste enligt kristendomen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0