Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Kunde Jesus läsa och skriva? Kunde folk i allmänhet på Jesu tid läsa?

Hej! Kan du svara på om folk i allmänhet i Jesu länder och på hans tid kunde läsa och skriva? Kunde snickarsonen Jesus läsa och skriva? 
Det han visste i 12 års-åldern kan kanske ha inhämtats genom att han i sin "söndagsskola" lyssnat på de lärde.

Att han inte lämnat efter sig ett enda skrivet ord (i motsats till Paulus) tyder på att han inte kunde skriva. Eller.... Mvh N-M

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 Jesus kom för att uppfylla Skriften
Naturligtvis kunde Jesus läsa. Jesus hänvisade ständigt till olika ställen i Skriften. Vi kan vara säkra på att ingen kunde Bibeln lika bra som Jesus, Han som själv ÄR Ordet, Han som kom för att uppfylla Skrifterna.
Han läste inte bara böcker utan även människors tankar.
Jesus var inte bara människa, utan han var samtidigt Gud. I Jesus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol. 2:9).

Redan när Jesus var 12 år gammal står det att de religiösa lärarna i templet häpnade över Jesu förståndiga svar när de samtalade om Guds ord. Jesus sa åt de oroliga föräldrarna som sökt efter honom i tre dagar:

Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader? Luk.2:49

Att läsa Skriften är i högsta grad att ägna sig åt det som tillhör Fadern.

Jesus förklarade Skriften ingående
Jesus inte bara citerade vissa ställen i Skriften. Han gick ideligen igenom Skriften tillsammans sina lärjungar och med andra som han förkunnade för. Jesus förklarade hur Skrifterna uppfylldes och Jesus sa ofta: "Det står skrivet…", osv. I Nya testamentet får vi exempel på hur han citerade eller hänvisade till över 20 av den hebreiska bibelns böcker. Det står att människor häpnade över Jesu kännedom i Skriften.

Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod Skrifterna.

Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:44,45

När Jesus slog följe med Emmausvandrarna förklarade han Skrifterna ingående:

Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Lukas 24:27


Diskussioner med religiösa lärare
Jesus brukade undervisa i Guds Ord i synagogor, i templet och ute bland stora folkskaror. I synagogan läste han ur Skriften:

I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle.
När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.
Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Lukas 4:14-20

Jesus betraktades som lärare, han kallades "Rabbi" av folket. Som andra religiösa lärare hade han lärjungar. Jesus jämfördes med de skriftlärda.

Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?" Joh. 7:15

När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Matteus 7:28,29

Jesus hade inte den typen av utbildning som till exempel Paulus hade fått i rabbinskola innan han mötte Jesus på vägen till Damaskus och blev en kristen och en apostel. Men Jesus kunde hela Skriften mycket grundligt, långt bättre än de som fått teologisk utbildning i rabbinskola och tagit examen.

Jesus diskuterade ständigt Skriften med andra religiösa lärare, de religiösa ledarna, översteprästerna, de skriftlärda, fariséerna och folkets äldste. Vid dessa tillfällen brukade han hänvisa till olika skriftställen och han gjorde sina motståndare svarslösa. Han sa ofta till dem: "Har ni aldrig läst…."

När en laglärd kom till Jesus och frågade honom vad han skulle göra för att få evigt liv, svarade Jesus:
"Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Lukas 10:26

När Jesus diskuterade med sadducéerna sa han till dem:

Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Markus 12:26

Hade Jesus inte kunnat läsa hade han inte uttryckt sig som han gjorde när han ständigt hänvisade till Skriften. Då hade han ju gett motståndarna perfekta tillfällen att attackera honom.

Jesus blev ifrågasatt på grund av sin bakgrund och på grund av de under han uträttade. Men det står aldrig att han blev ifrågasatt på grund av att han inte skulle ha kunnat läsa.

Och de kunde inte få fast honom för något som han sade inför folket. De förundrade sig över hans svar och hade inget att säga. Lukas 20:26

Hur kunde Jesus ständigt diskutera Skriften ingående med andra religiösa ledare om han själv inte kunde läsa? Det är otänkbart.


Jesus skrev
När Jesus satt och undervisade folket förde de skriftlärda fram en äktenskapsbryterska som de ville stena. För att snärja Jesus hänvisade de till Mose lag. Jesus svarade först inte utan böjde sig ner och skrev med fingret på marken (Joh.8:6). När de stod kvar och frågade honom svarade han dem: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." Därefter böjde han sig ner igen och skrev på marken (Joh. 8:1-11). Vad Han skrev får vi inte veta, men troligen skrev han något som var ett budskap åt de skriftlärda som stod där.


Många judar läste anslaget ovanför Jesus
När Jesus blivit korsfäst satte Pilatus upp ett anslag upp över hans huvud där det stod vad han var anklagad för. Där stod skrivet: "Jesus från Nasaret, judarnas konung." Det står att många judar läste detta anslag för det var skrivet på hebreiska, latin och grekiska (Joh. 19:19,20). Om det är så att många av Jesu efterföljare kunde läsa, är det naturligtvis logiskt att tänka sig att Jesus själv kunde läsa.

Mycket tyder på att judarna var mer läskunniga än andra folk i den grekisk-romerska världen. Läsandet av de heliga Skrifterna var det viktigaste i judarnas religion. Man fäste stor vikt vid religiösa studier och det sattes en ära i om man var kunnig i Skriften. Föräldrar skulle dagligen gå igenom Skrifterna med sina söner. I alla religiösa hem var det viktigt att pojkarna kunde läsa ur Skrifterna. Det centrala på gudstjänsterna i synagogorna var läsning ur Skriften. Att kunna läsa var viktigast, förmodligen kunde inte lika många skriva.

Jesu uppdrag
Jesu offentliga verksamhet varade i omkring tre år. Hans uppdrag bestod i att Han skulle offras och dö för vår skull, för att vi skulle räddas från synd och död. Jesus kom för att göra djävulens makt om intet.

Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Apg 2:23

Att Jesus inte lämnade efter sig några skrifter är helt enkelt för att det inte var hans kallelse. Det ingick inte i Guds plan. Jesu uppdrag på jorden var unikt. Han sökte inte göra sin egen vilja utan kom för att göra Guds vilja:

Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Hebreérbrevet 10:7

Efter sin uppståndelse befallde Han sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för allt skapat. De skulle föra vidare allt Jesus lärt dem. Kort därefter började man att skriva om Jesu liv, hans död och uppståndelse i olika redogörelser och brev som skulle bli Nya testamentet. Lukas skrev att många redan hade skrivit om Jesu liv (Luk. 1:1).

Läs mer: »Varför skrevs Nya Testamentet?

»Varför finns det inga böcker skrivna av Jesus i Bibeln?

»Vilken släkt tillhörde Jesus?

»Var Jesus Ordet innan Han blev människa, i så fall vilket Ord?

Varför börjar man tro på Gud? Varför vill människor så gärna tro?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0