Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Var Jesus Ordet innan Han blev människa, i så fall vilket Ord?

Hej. Jag heter Stina och undrar vad Jesus var innan han blev människa. Var han Ordet som det står i Joh 1:1-3? I så fall: Vilket Ord?           
Med Vänlig Hälsning / Stina

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesus fanns innan världen skapades. Jesus Kristus framställs i Bibeln som "Ordet", det vill säga Guds Ord. Guds Ord har alltid funnits, Ordet är identiskt med Gud. Jesus är ett med Gud.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. Johannes ev. 1:1-3

Jesus lever för evigt. Hebreérbrevet 7:24

Guds ord förblir i evighet. Jesaja 40:8

Guds Ord har makt att förvandla våra liv. När Jesus blev människa kunde vi se på och röra vid Guds Ord:

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 1 Johannesbrevet 1:1,2

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet... 
Johannes ev.1:14

Jesus är i sin person Guds eviga Ord till människorna. Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av Gud. 
Det Jesus ÄR, det han SA och det Han UTRÄTTADE är
ETT, det hänger samman. 
Jesus är själv Gud.

Guds Ord är kraft, Guds Ord är skapande.

Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
Hebreérbrevet 11:3

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Jakobsbrevet 1:18

När Ordet förkroppsligades i Jesus Kristus så fortsatte Han att vara Guds eviga Ord.

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.
Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv.
Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". 
Uppenbarelseboken 19:11-13

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Filipperbrevet 2:6,7

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. 
Kolosserbrevet 1:16,17

Läs mer: » Vilken släkt tillhörde Jesus?

»Jag har några frågor angående inkarnationen....

Vad är Guds rike?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0