Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

INKARNATIONEN – ”FÖRKROPPSLIGANDET”

Hej! Jag har några frågor angående inkarnationen.

1)   Kan ni beskriva julens innebörd (budskap)? Alltså då menar jag utifrån inkarnationen - ett djupare perspektiv.

2)   Kan ni beskriva påskens innebörd. Skärtorsdagen, långfredag, påsk. Också utifrån inkarnationen.

Mvh Sebastian  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkarnation - julens budskap
Ordet inkarnation kommer av det latinska ordet caro (kött). Inkarnation betyder ”i kött”, det vill säga någonting som förkroppsligats. 
Gud kom i en människas gestalt i Jesus Kristus:

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Joh. 1:14

Gud är undrens Gud. Vi tror på under.

Ty för Gud är ingenting omöjligt. Luk. 1:37

Maria hade inte varit med någon man, men ängeln Gabriel sade åt henne att Jesusbarnet skulle bli till genom den helige Ande. Jesu födelse är ett under.
Profeten Jesaja hade förutsagt detta om den kommande Messias:

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jes. 7:14
(Immanuel betyder "Gud med oss".)

Jesus var jämlik med Gud, men avstod från jämlikheten då han utblottade sig själv och antog mänsklig gestalt för vår frälsnings skull.

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Hebreérbrevet 2:17,18

Jesus: Jag och Fadern är ett. Joh. 10:30

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Jes. 9:6

Jesus existerade i en annan tillvaro före sin jordiska födelse och kallas då Ordet. Ordet deltog vid skapelseverket. 
I Jesus har Ordet blivit kött, det vill säga människa. 
Gud antog mänsklig gestalt.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. Joh. 1:1-3

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Johannes 1:9,10

Och Ordet blev kött och bodde bland oss. Joh. 1:14

När Kristus träder in i världen säger han därför:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du berett åt mig. Hebr. 10:5.

Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
Fadern är i Jesus och Jesus är i Fadern. 
Den som har sett Jesus har sett Fadern.

Gud själv blev människa och tog frivilligt på sig människornas skuld och försonade människorna med sig - påskens budskap
På grund av vår syndiga natur var det omöjligt för oss att uppfylla Guds krav på rättfärdighet och ha gemenskap med Gud. Synden måste sonas. Jesus har Guds natur och är fri från synd.  Därför kunde han bli ett fullkomligt offer och betala världens synd för alltid.

Jesus frambar av fri vilja sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Gud lade all vår skuld på honom. Det som var omöjligt för människor, det gjorde Gud när han försonade oss med sig själv genom Kristus. Kristus dog i vårt ställe för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud.  

»Om skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Samlade länkar om påsken

Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv.  2 Kor 5:19

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört.  Kolosserbrevet 1:21-23

Genom sitt offer utplånade Jesus synden. Kristus är vår evige överstepräst. Han trädde in i den himmelska helgedomen och vann befrielse åt oss för evigt med sitt eget blod.

För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud måste han i allt bli lik oss. Eftersom han själv har lidit och blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Han har medlidande med våra svagheter eftersom han blev frestad i allt, dock utan synd. Han blev en av oss för att vi skulle kunna bli ett med Gud. Alla ondskans makter vände sig mot Jesus. Han fick lida som ingen annan. Han blev motsagd, förrådd och övergiven.

Han blev straffad med döden fast han inget ont gjort. Fastspikad på korset upplevde han den skilsmässa från Gud som vi förtjänat. Allt detta gjorde han frivilligt i kärlek till oss.

Genom tron på Jesu försoningsverk kan vi närma oss Gud.  
Vi är inte längre främlingar för Gud, utan tack vare Jesu blod på korset har vi kommit nära. Jesus kallar oss bröder och systrar. Vi som tror är förenade med Kristus och är medlemmar av Guds egen familj, medborgare i Guds rike.

Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av Gud. Vi som tror skall en dag bli honom lika. Vi får uppleva hur Gud förvandlar våra bräckliga kroppar så att de liknar den kropp som Jesus nu har i sin härlighet. Gud skall en dag vara allt i alla.  

Fil. 2:6 –11, Kol. 1:15-20, Joh. 1:17, Matt. 1:20, Luk. 1:35, Ef. 4:7-10, Joh. 6:62, Kol. 2:9, Joh. 8:56-59, Joh 17:5, Joh 14:9,10, 1 Joh. 1:1-4, 1 Joh 2:23, Joh. 14:8-11, Hebr. 4:14-16, Hebr. 5:5-10, Mark. 3:35, Ef. 2:13, Ef. 2:18,19, Joh. 3:2, Fil. 3:21,1 Kor. 15:28

Läs  mer om Jesus, hans liv, hans offerdöd och hans uppståndelse:
»
Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?

Läs mer om kristna helgdagar:

»Varför firar vi jul? Julens historia.

»Hur och varför firar de kristna jul, påsk, Kristi himmelsfärd och pingst?

»Påskberättelsen om Jesu död och uppståndelse

»Varför firar vi kristna påsk? Varför firas påsken på olika datum?

Hur blir jag präst?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0