Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 SJÄLVISKHET

Hej fråga pastorn

Jag skulle vilja veta hur jag kan bli fri ifrån själviskhet, för jag vet att det är en avgud. Skulle vara tacksam för svar skicka ett mail och lägg även ut den på din frågesida.  Hälsningar H.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Om du förgår dig i ditt tal och upplever dig självisk, så be alltid om förlåtelse. Undvik alla ordstrider.

Börja göra sådant som man inte gör om man är självisk. Du får lön för mödan, att handla i kärlek mot andra blir ett vapen som hindrar vår egoism och själviskhet. 

Tänk ut saker du kan göra för att glädja och uppmuntra människor runt omkring dig.  
Genom att bruka kärleken, så får man igen kärlek och upplever hur kärleken växer till. Vi måste lära oss utgivandets glädje. Uppoffrande kärlek förvandlar oss själva och ibland de människor vi har att göra med.

Om det gäller äktenskap eller vänner emellan måste båda parter arbeta på kärleken för att den skall bestå. 

För övrigt: Besök gudstjänster, sök förnyelse i helig Ande. Anden är en Hjälpare och tröstare. Herren undervisar oss om den väg vi skall vandra - den goda vägen. 

Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreérbrevet 10:24

Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren. Efesierbrevet 6:6-8

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Filipperbrevet 2:3,4

Paulus: Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.
1 Korinthierbrevet 10:33 

Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres.1 Korinthierbrevet 10:24

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Matteus 16:24

Jag har några frågor angående inkarnationen....

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0