Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är Guds rike?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 


Guds rike är ett stort och centralt ämne i Bibeln.

Guds rike – eller himmelriket – är ett osynligt rike där Guds goda vilja sker. Människans viktigaste uppgift under jordelivet är att söka Guds rike.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." 
Lukas 17:20,21

När Jesus sa detta syftade han på sig själv. Där Jesus är, är Guds rike.

För att få del av Guds rike, av Livet självt, ska människan omvända sig och tro budskapet om Jesus Kristus. När människan tar emot Jesus som sin personlige Frälsare blir hon en medborgare i Guds rike.

Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. Lukas 12:32

Jesus: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! Markus 1:15

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Johannes 14:6

Jesus: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin. Lukas 18:17

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Kolosserbrevet 1:13

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Efesierbrevet 2:19

Läs mer: »Är himmelriket ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag? Är himmelriket en plats på jorden?

»Vad är Guds namn och vilket rike nämns i bönen "Fader Vår"? Vad är Guds vilja på jorden?                                                               

»Är Guds rike nära?

Hjälp mig att förstå treenigheten!

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0