Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Är himmelriket ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag?

Hej! Vad handlar himmelriket om? Är det ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag? Eller är det ett andligt rike, i en annan dimension, som skiljer sig från vår verklighet och vad vi kan uppfatta med våra sinnen?

Någonstans står det att vi skall bli som änglar och att vi inte gifter oss (reproducerar oss). Att leva evinnerligen i himmelriket innebär alltså att tiden inte finns?... / JK


Är himmelriket en plats på jorden?

Hej. Jag är en sanningssökande herre som är tacksam om du kunde svara på dessa frågor:

Är himmelriket en plats på jorden? Enligt Bibeln (bl a Uppenbarelseboken) verkar det ju vara så. Och med tanke på att Jesus inte någonstans i de fyra evangelierna säger att någon ska få resa upp i himlen så börjar man ju undra. Det verkar ju tydligt att det är ett rike som ska upprättas här på jorden och där ska vi leva för evigt. Vad tror du själv?

 

 

 

 


Medborgare i himlen
Jesus förklarade att Guds rike inte är av den här världen, och att man inte kan se det med ögonen.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. 
Ty se, Guds rike är mitt ibland er." 
Luk. 17:20,21

Jesus: Mitt rike är inte av den här världen. Joh.18:36

Jesus: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Joh.3:3

Troende är redan nu medborgare i himlen:

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Fil. 3:20

Nya himlar och en ny jord
I framtiden när Guds frälsningsplan gått i fullbordan kommer himmelriket att vara synligt för alla. Då skall Gud vara allt i alla (1 Kor. 15:28).

Den värld som nu är går mot sin undergång, all ondska skall utplånas, sedan skall Gud upprätta sitt eviga rike.

Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 2 Petr. 3:7 och 13

Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång.. 1 Kor. 7:31

Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 
Hebr. 13:14

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 
Dan. 2:44

Jesus: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Luk. 21:33

En annan dimension
Bibeln ger oss ingen detaljerad beskrivning av himlen, om hur det ska se ut och var den är belägen. Guds himmel är alldeles för mäktig och underbar för att vi ska kunna förstå det, men den helige Ande ger oss en försmak av den himmelska härligheten.

Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Kor. 2:9

Gud kan vara närvarande överallt och varken himmel eller jord kan rymma Gud (2 Krön. 6:18). Himlen tillhör inte den här skapelsen (Hebr. 9:1). Det är en annan dimension, mer verklig än något annat. Det viktigaste är att himmelriket är en plats där Gud själv är. Där får vi ständigt uppleva Guds närvaro. Vi ska se Jesus precis sådan Han är (1 Joh. 3:2).

Jesus bereder plats åt oss i himeln
Jesus sa att han kommit ner från himlen (Joh. 6:38) och att han skulle lämna världen och stiga dit upp igen och sätta sig på Faderns högra sida.

Det står att vi skall
"ryckas upp bland moln"…. " för att möta Herren i rymden" ( 1 Tess 4:17). 
Innan Jesus blev
upptagen till himlen sa han att han går bort för att bereda plats åt oss och att han ska ta oss till sig för att vi ska vara där han är. Himlen är alltså inte något slags tomrum utan en högst verklig plats.

Jesus: I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Joh. 14:2,3

Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.
Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning..   2 Kor. 5:1,2

… ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 1 Petr. 1:4

Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. 2 Kor. 4:18

Våra himmelska kroppar
I himlen kommer vi att vara fulländade och leva i perfekt harmoni med Gud. Där lever vi fria från jordiska begränsningar. Varken tiden, våra kroppar eller något annat kommer att begränsa oss. Vi lever för evigt och kan förflytta oss med tankens kraft. Ingen ondska, ingen orenhet, ingen sorg och ingen plåga eller sjukdom skall finnas mer.

Vi kommer att likna änglarna i himlen, sa Jesus, men vi kommer inte att bli änglar. Änglarna är andevarelser utsända för att tjäna människor (Hebr.1:14).

För att komma in i Guds rike måste man bli född på nytt, sa Jesus. Det handlar om att människan blir en ny skapelse (2 Kor. 5:17, Joh.1:13, Jak. 1:18). Kött och blod kan inte ärva Guds rike (1 Kor. 15:50). I himlen kommer våra kroppar inte att vara som de är nu, de kommer att "förlossas" och förvandlas: Han (Jesus) skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Fil. 3:21

Läs från 1 Korinthierbrevet 15:35 fram till kapitel 16 om våra uppståndelsekroppar. Där står det bl.a.:

Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött.
Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. 
1 Kor. 15:39,40

Exakt vad vi kommer att bli är ännu inte uppenbarat:

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 
1 Joh. 3:2

Mvh Veli Sergei.

»
Fler bibelverser i detta ämne


Läs mer om samma ämne i tidigare svar: 

»
Frågor om döden, liv efter döden, synen på döden,  samt fråga om alla kommer till himlen

»Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse

»Kommer morfar att känna igen mig i himlen? Vad gör vi i himlen?

»Jag är en 12 årig kille som går och grubblar mycket djupt. Jag tänker mycket på döden..

»Olyckligt förälskad frågar om kärlek i himlen

»Bibelverser om döden, himlen och helvetet

»Varifrån kommer uttrycket "sjunde himlen"?

»Hur skall jag förstå Paulus ord: " Här sås en själisk kropp där uppstår en andlig kropp?  

Kan jag bli troendedöpt i en annan kyrka?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0