Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilken syn har kristna på döden, himlen och helvetet? 

Vilken syn har kristna på
döden, himlen och helvetet?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående bibelverser klargör det.

Klicka här för utförligt svar på flera frågor om döden och livet efter döden, evigt liv, himlen.  Även många länkar. 

Han (Jesus) har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. 2 Tim. 1:19 (Folkbibeln)

Eftersom vi, Guds barn, är människor av kött och blod, måste Jesus också bli människa. Bara som människa kunde han nämligen dö och genom sin död bryta djävulens makt, han som var herre över döden. Och bara på det sättet kunde han befria alla som levt hela sitt liv som slavar i skräck för döden. Hebr. 2:14,15  (Levande Bibeln)

Jesus: Om någon hör mig och inte lyder mig så dömer inte jag honom, för jag har kommit för att frälsa världen, inte för att döma den.
Men alla de som säger nej till mig och inte lyssnar till mig kommer att dömas på domens dag av de ord som jag har talat.  Joh. 12:47,48  (Levande Bibeln)

Och många av dem som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evig skam.  Dan. 12:2 (1917)

.. ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Joh. 5:28,29   (Folkbibeln)

Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. 2 Kor. 5:10  (NT 81)

Jesus: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min fader i himlen.  Matt. 10:32,33 (Folkbibeln)

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Fil. 3:20,21  (Folkbibeln)

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möte Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 1 Tess. 4:16,17 (Folkbibeln)

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss.
Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas in sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.
Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.  2 Tess. 1:6-10 (Folkbibeln)

Människosonen skall sända ut sina änglar, de skall samla ihop och skaffa bort ur hans rike alla som blir andra till fall och alla som gör orätt och de skall kasta dem i den brinnande ugnen, där man gråter och skär tänder.
Då skall de rättfärdiga stråla som solen i sin faders rike.  Matt. 13:40-43  (Giertz)

Då skall han svara dem: 'Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.'
Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Matt. 25:45,46  (NT 81)

Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen.
Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok.
Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.
Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.
Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.  Upp. 20:12-15  (Folkbibeln)

Vilka myter gäller för kristendomen?

Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0