Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Hjälp mig att förstå treenigheten!

Hjälp mig förstå treenighetsläran och säga vad som menas med: Fadern + Sonen + Heliga Anden = 1 Gud, och INTE 3 gudar.


Jag vill veta varför andra religioner tar anstöt tron på treenigheten?


Hur kan man förklara treenigheten i den kristna gudsbilden och fortfarande hävda att kristendomen är monoteistisk?


Är inte Jesus skapad precis som Adam? Jesus nämns ju som den siste Adam. Hur kan man då säga att Jesus är Gud?


Jag undrar en sak angående treenigheten. Är Jesus Gud eller är han Guds Son?? Han kan väl inte vara både och?
Vad jag läst så fanns inte tanken på någon treenighet från början, utan instiftades under ett kyrkomöte i Nicea på 300-talet!!


Ordet treenighet finns inte i Bibeln. Hur kan man då säga att läran om en treenig Gud är biblisk?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Det här är ett komplement till tidigare svar om treenigheten där också många bibelverser i ämnet finns. Se länkar i slutet.

Det viktigaste i den kristna tron handlar om att Gud själv steg ned ner till jorden i människogestalt. Han kom som Jesus Kristus som försonade människan med sig själv genom sin död på Golgata kors. Kristi blod renar från all synd.

Frälsning handlar om tro och uppenbarelse. När vi tror kan Gud uppenbara för oss genom sin Ande vem Han är. Genom Andens uppenbarelse får vi visshet om att vi är Guds barn. Vi förstår vem Gud är genom tron.

Genom tron på Jesu offerdöd upplever vi förlåtelse och rening från synden. Vi får uppleva en försmak av den himmelska härligheten. Vi kan inte till fullo förstå allt, men vi anar.

Detta hade inte varit möjligt om Gud inte uppenbarat det genom Anden. Då hade vi inte kunnat uppleva befrielse från synden och vi hade inte kunnat lära känna Gud.

 Gud är ande. Johannes 4:24

Det handlar om att ödmjuka sig som ett barn och tro. Genom tron kan vi se längre än vi ser med det mänskliga förståndet.

Jesus sa: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus 18:3,4

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ordspråksboken 3:5

Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Jesaja 40:28

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Efesierbrevet 3:16-19

På samma sätt är det med treenigheten. Det går inte att förnuftsmässigt utforska och bena ut i detalj hur det ligger till. Vill man förstå något av detta måste man lyssna till trons ord och inte till otron. Man ska rannsaka Guds Ord.

Det går inte till fullo att förstå hela Guds väsen. Men när vi läser Bibeln under bön om Andens ljus och tar till oss budskapet i tro förstår vi att Gud uppenbarar sig för oss på olika sätt och att Gud är: Fader, Son och helig Ande. Skriftställe efter skriftställe visar på detta och genom tron förstår vi det.

På kyrkomötet i Nicea försökte man göra detta så tydligt som möjligt, för att försvara den bibliska tron mot villoläror där man förnekade att Jesus är Gud. Bibeln varnar för "en annan Jesus" och "ett annat evangelium". Om man förnekar Kristi gudom får man en falsk Kristus.

Man gav det beskrivande namnet treenighet åt det faktum att Gud är Fader, Son och helig Ande. Det var ett sätt att med ett ord beskriva Guds väsen. Fadern, Sonen och Anden är ALLTID fullkomligt ENIGA I ALLT därför är de ETT – dvs. EN ENDA GUD. Ett ord som beskriver en biblisk tanke är naturligtvis inte obiblisk för att själva ordet inte finns i Bibeln.

Jesus är inte skapad utan är till av evighet. Han är Ordet, dvs Gud, som det står om i början av Johannes evangelium. Men han avstod jämlikheten med Gud och utblottade sig själv när han kom i mänsklig gestalt till jorden. Andra religioner och villoläror har alltid varit emot det som är kristendomens kärna. Man förnekar Jesu gudom och man förnekar Andens verk.

Vi ska inte endast tala om Jesus utan att samtidigt räkna med den helige Ande. Anden måste vara verksam i undervisningen så att det blir mer än vanliga ord. Om man bara talar om Jesus, men aldrig räknar med Andens ingripande blir det fel. Den helige Ande kommer med visshet om att vi är Guds barn, Anden kommer för att bo i oss. Anden ska leda oss i allt och förhärliga Jesus så att människor kan se Honom i tro och ta emot de välsignelser Han vill ge.

Vi kan inte förstå Guds natur till fullo och vi ska aldrig tro att vi ska kunna beskriva honom helt i mänskliga termer. Men vi kan genom tron lära känna Hans storhet, rikedom, kärlek och barmhärtighet, Hans oändliga vishet, makt och kraft och vi kan förundras och glädjas.

Antikrists ande är alltmer verksam i dessa sista dagar och man vill på alla sätt förvanska Bibelns budskap för att göra om intet människors möjlighet till frälsning. Vi behöver mer än någonsin vara vakande och bedjande för att bevaras i tron och kunna bära Guds frälsande budskap till människorna.

Paulus: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. 
2 Korinthierbrevet 13:13

Paulus: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:5

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Hebreérbrevet 11:1

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.
Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.
 
1 Korinthierbrevet 1:18,19

Läs mer: »Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du Gud gjort det så svårbegripligt...? 

»Vilka tre gestalter är Gud? Vad menas med treenigheten?

»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

»Finns treenighetstanken i Gamla Testamentet?

»Varför tror ni på treenigheten?

»En muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangelierna

»DEL 2. Undervisningen om den helige Ande 

»DEL 1. Undervisningen om den helige Ande

Vad är kristendomens syn på livet?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0