Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

HERRENS BÖN

Vad är Guds namn och vilket rike
nämns i bönen "Fader Vår"?
Vad är Guds vilja på jorden?

Hej!

Skulle verkligen uppskatta om du svarade på några
frågor som jag har grubblat lite på ...det vore jättesnällt!!!

Mönsterbönen: "Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen…"

Det stod, må ditt namn bli helgat, Gud har alltså ett namn! Man kan ju inte bara säga "Gud" för det är en titel och då helgar man inte hans namn! Vad har Gud för namn?

"Må ditt rike komma…" Vad för rike? När då? Hur kommer vi att veta att det har kommit? Vad kommer riket åstadkomma?

"Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen…"
Vad är Guds vilja på jorden?

Hoppas att du tar dig tid att svara på mina frågor ! ... tack! mvh/ L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesusnamnet

Med uttrycket "Guds namn" i Bibeln syftas på Gud själv så som han har uppenbarat sig för människorna. "Guds namn" är allt det Gud står för, hans egenskaper, hela hans natur. Genom tiderna har Gud uppenbarat sig och talat till människan på olika sätt. Under Gamla testamentets tid talade han till profeterna om framtiden då han skulle låta sin frälsningsplan gå i fullbordan och uppenbara sig på ett fullkomligt sätt – Gud själv skulle stiga ned till människorna i kroppslig gestalt.

När Jesus kom till jorden uppenbarade Gud sig helt och fullt. I Kol. 2:9 står det om Jesus: 

Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.

Jesus: Den som har sett mig har sett Fadern. Joh.14:9

Gud sände ängeln Gabriel till Maria som sade namnet på vår Frälsare och Gud: 

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:
Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Matteus 1:21-23

Jesu namn representerar Guds person. Jesus är Gud. Bibeln förklarar makten i Jesu namn. Det står om Jesus:

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: 
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Jesaja 9:6

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2:9-11

Om Jesus står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12


Innebörden i bönen "Må ditt namn bli helgat"

Gud älskar oss och vill att vi ska be. Han hjälper oss med alla våra behov. Vår främsta önskan skall vara att Gud blir ärad och att Han får hållas helig hos oss. När Herren får främsta platsen i våra liv behöver vi inte bekymra oss så mycket, utan Han ser till våra behov. När vi tror Gud ärar vi honom och Hans namn blir helgat. Gud är alltid helig, men när vi ber att Guds namn ska bli helgat är det en bön om att vi ska förhålla oss rätt till honom, i en rätt inställning, att vi ska vörda honom.

Gud säger om den troende:

Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Ps. 91:14

Det betyder att den troende har lärt känna Gud.

Jesus: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt. 6:33

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebr. 11:6

Läs mer om Guds namn:  »Vad är Guds namn?

»Vem ska jag rikta mina böner till?

»När ska man använda "I Jesu namn, Amen"....?


Jesus är rikets centrum
När vi tror på Jesus och tar emot honom som Frälsare blir vi födda på nytt och får evigt liv. "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike," sa Jesus. Guds rike är ett andligt rike. Jesus sa att man inte kan se det med ögonen. (Luk. 17:20,21) I Guds rike är alla troende medborgare, oavsett var de bor (Joh 3:3).

När vi tar emot Jesus som vår Frälsare blir vi medlemmar i Guds rike. Vi behöver bara omvända oss till honom av hela vårt hjärta och tro på honom. Jesu blod renar från all synd.

Att be att Guds rike ska komma kan också vara en bön om att Jesus ska komma snart. Det står skrivet att vi kan påskynda Jesu andra ankomst (2 Petr. 3:12)

När Jesus kommer tillbaka kommer Guds rike att utbredas överallt "sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft." (1 Kor.15:24) 

Läs mer:
»Är himmelriket ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag? Är himmelriket en plats på jorden?

När Jesus predikade "Guds rike är nu här", talade Jesus om sig själv. Jesus är rikets centrum och kung.
När vi omvänder oss till Jesus kommer han för att bo i oss genom den helige Ande. Anden ger visshet, en övertygelse om att vi tillhör Gud och så vet vi att riket har kommit.

Läs mer: »Hur vet vi att det är den verklige Jesus som kommer?

Vad kommer riket att åstadkomma?
Riket åstadkommer en revolution i människans liv. Man blir löst i sitt inre, upplever försoning med Gud. Gud vill att vi ska växa i tro, kärlek och kunskap om Honom och vara till uppbyggelse och nytta för varandra. Vi ska på olika sätt hjälpa till med att utbreda Guds rike så att människor blir räddade och övergår från döden till livet.

Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen…
I himlen råder Guds vilja. Guds vilja på jorden är att alla människor blir frälsta och kommer till insikt om sanningen. (se 1 Timotheosbrevet 2:3)

Läs mer: »Hur skall en bön se ut?      

»Om bönen Fader Vår 

Mvh Veli Sergei.

Vad fordras för att man ska komma till himlen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0