Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Skall kvinnorna tiga i församlingen?

Hej! När man diskuterar kvinnopräster så talar man nästan alltid om vad Paulus sa om att "kvinnorna skall tiga i församlingen". Och det tycker att jag att man förklara med att de skvallrade och störde. Men det som gör mig mer eftertänksam är dessa ord:

Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. 
1 Tim 2:11-12

Hur skall detta tolkas? Kan du hjälpa mig med det är jag tacksam. Är själv kvinna och jobbar i en församling med en kvinnlig präst och känner att jag får ord från Gud. Men detta bibelställe bekymrar mig ibland. Tacksam för svar!


 

 

 

 


Självklart talar Gud till oss alla – både kvinnor och män - och han gör det för att vi ska ge vidare och vara till uppbyggelse för andra på olika sätt. Vi ska alla bära fram vittnesbördet om Jesus. Det är svårt att vara till uppbyggelse om man inte öppnar sin mun alls! Frimodighet har med sig stor lön står det skrivet. Den helige Ande kommer över kvinnor lika mycket som över män och detta för att de skall vara Jesu vittnen. 
Vi läser också i Bibeln att kvinnor profeterade och det är ju också en form av undervisning.

Det vore förskräckligt om kvinnan som är gift med en man som nog är frälst men har svårt att förstå undervisningen i Guds Ord, skulle lyda honom och tiga om det hon får uppenbarelse över!

Om en mans undervisning strider mot Guds Ord, så må både man och kvinna i församlingen rätta denne.

Det yttersta ansvaret ska vara mannens men kvinnan ska inte hindras i sin kallelse och att bruka de gåvor Gud lagt ner i henne.

Och naturligtvis måste barn och ungdomar få yttra sig i församlingen, det är ju deras hem.

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Joel 2:28

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg 1:8

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28

Mvh Veli Sergei.

Vad är Guds namn och vilket rike nämns i bönen "Fader Vår"?
Vad är Guds vilja på jorden?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0