Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur bevarar man klokhet och eftertänksamhet?
Hur ska man be och bekänna sin tro? 
Hur upplever man Guds ledning och hur hör man Andens röst?

Hejsan, jag har en son, han är kristen. Men det är så att han skulle behöva svar på frågor, som kanske en pastor kan svara på, som har mer bibelkunskaper än mig och han. 
Vad är det bibeln menar med att bevara klokhet och eftertänksamhet? 
Hur praktiserar du den bibelversen? (Ords 3:21).

Sen har vi då att vara sen att tala. Hur är det, man kan inte vara sen att tala hela tiden, när är det man skall vara sen att tala? 
Hur är det när man ber, skall man helst veta vad man ber, så att man inte ber något fel.
Man skall inte säga fel saker, för tungan har makt över död och liv.
Om jag då bekänner olika saker, t ex Jag är en ny skapelse i Kristus, om man då inte riktigt vet vad dessa ord betyder, skall man vara sen att tala då att man tänker efter vad dessa ord betyder, så att man inte bekänner något, som inte Gud vill att man skall bekänna?
Hur praktiserar du ordet, En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.
Är du sen att tala så du inte bekänner fel saker?
Och sedan, att vara fri i Kristus vad innebär det? 
Är man fri att göra saker, men ska man försöka avhålla sig från det onda?
 
Och hur kan jag få en riktig relation till den helige Ande, hur känner jag igen hans röst? Kan jag bli bättre på det, hur kan jag känna hans ledning? 
Hur kan man fatta de rätta besluten, utan att behöva tänka efter så himla mycket?
Tack på förhand käre pastor, Gud välsigne dig.


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Jag ska försöka svara på dina frågor, en i sänder.

Hjälpen finns i överlåtelsen
Man bevarar klokhet och eftertänksamhet bäst genom att överlåta sig åt Jesus och uppleva Hans förlåtelse och frid. Sedan ska man resten av sitt liv ge plats åt Jesus i hjärtat så att Hans frid får bo där och förökas. 

Man ska inte se sig själv som klok och kunnig. I stället ska man göra det till en vana att be mycket och söka få bönens ande. Så kan trons böner flöda genom oss och i olika situationer lär vi oss hämta hjälp från Herren.

Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden. Psaltaren 46:11

Att vara sen till att tala handlar också om att inte se sig själv som vis, utan att låta sig behärskas av den helige Ande. Några av Andens frukter är självbehärskning, tålamod, mildhet, frid (se Galaterbrevet 5:22,23). 

Jesus: 
Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

Rätt bön och frälsning
Herren har överseende med oss om vi ibland ber om fel saker i oförstånd.

Vi ska pröva att be på olika sätt och söka be efter Guds vilja. Orden i våra böner är inte det viktigaste. Det är vad vi vill och vad vi menar i våra böner som Herren ser. 
Vi ska be i kärlek för andra människor.

Om man inte vet vad det är att vara en ny skapelse i Kristus ska man målmedvetet söka detta av hela sitt hjärta och öppna sitt hjärta helt för Jesus och ta emot syndernas förlåtelse och frälsning. 
Det står mycket om hur man blir frälst på denna hemsida.

Ge rum åt Jesus och låt Anden få övertaget
Att vara "snar till att höra" praktiseras på så sätt att man längtar efter Guds Ord och tar det till sitt hjärta. 
Man får inte bara höra på det som om det vore en slags underhållning eller ett tidsfördriv, utan man ska bereda plats för Jesus i sitt hjärta.

Sen till vrede betyder att man låter Anden få övertaget så att det köttsliga hos oss få dö bort. Vi ska avsky det onda och hålla fast vid det goda (Romarbrevet 12:9). 
Vi blir upprörda över orättfärdighet, grym orättvisa, orenhet och allt som strider mot Gud. 
Men det gäller att vara vaksam:

Grips ni av vrede, så synda inte. 
Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26,27

Vi får inte anse oss ha rätt att brusa upp över småsaker, eller gå omkring och älta oförrätter. Då behöver vi gå till rätta med oss själva inför Guds ansikte.

Ett segrande kristenliv
Fri i Kristus
betyder att det inte finns någon fördömelse när vi tagit emot Jesus som vår personlige Frälsare och Herre. Förut var vi slavar under synden. Men Jesus låter oss uppleva seger över syndens och mörkrets välde. 

Jesus har fött oss på nytt och gett oss en tro som är verksam i kärlek. Vi lever under nåden, inte lagen. 
Vi är fria människor, men vi ska inte missbruka friheten till att göra det onda. Vi ska inte låta något få makt över oss. Jesus vill vara Herre i våra liv.

För att få en riktig relation till den helige Ande osv. så ska du se på Jesus.
Han är den som döper i helig Ande och eld. 
Man ska be och tacka Herren och räkna med att han griper in som svar på bön och ger Andens ledning när man ska fatta olika beslut. Jesus vill leda oss i allt, steg för steg, dag för dag.

Jesus:Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? 
Lukas 11:13

Jesus: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Markus 11:24

Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. 
1 Johannesbrevet 5:15

Man lär sig att känna igen Herrens röst och Andens maningar allt mer.
Läs mer: »
När och hur talar Gud till mig?

Måste jag slänga alla 
änglar jag har?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0