Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är den kristna synen på ödet?
Hej Pastorn, jag undrar hur kristendomen ser på ödet?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Bibeln förklarar att Gud uppehåller allt levande i sin allmakt, samtidigt som människor gör egna val som påverkar deras livsöden. Det handlar om en samverkan mellan Gud och människan.

Vi har en fri vilja och vi har personligt ansvar för våra liv och livsval. Vi har ansvar för hur vi förhåller oss till evangelium vilket i sin tur påverkar våra liv.

Att vara i Guds plan med sitt liv betyder stor trygghet. Vi går in i planen genom att ta emot Jesus som vår Frälsare. Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta. När vi fått uppleva syndernas förlåtelse öppnar sig fantastiska möjligheter för oss. Vi behöver bara gå in i planen i tro på Guds stora kärlek och omsorg. När vi lägger våra liv i Jesu händer förvandlar han våra liv och kan styra våra steg genom den helige Ande.

Det står i Bibeln att ingen kan stå emot Guds vilja (Rom 9:19). Men det får inte tolkas som att människan har mindre ansvar. Ju tydligare och starkare som vi ser att Gud verkar, desto större ansvar har vi inför Gud.

Ibland kan sådant som bara ser ut som en slump ingå i Guds stora plan. Det finns sådant vi inte kan göra så mycket åt, vi är inte herrar över "ödet".
Vi kan inte förstå allt som sker men allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud (Rom 8:28). Många händelser på jorden är förutsagda i Bibeln, både händelseförlopp som Gud verkat fram och sådant som inte är Guds vilja.

Man ska inte tro på ett blint öde (att ödet är satt en gång för alla), sådant är vantro, otro och vidskeplighet och inget som Bibeln lär ut. Ödestron (fatalism) gör människan passiv och ger en felaktig styrning i livet.

Jesus fullbordade frälsningsverket på Golgata kors. Vi behöver bara gå in i detta frälsningsverk i tro, vi ska bruka vår tro på olika sätt och söka vara till nytta för andra människor, på så sätt kommer vi in i det liv som Gud har tänkt ut åt oss före världens skapelse.

Mvh Veli Sergei.

Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar, så att du ger åt var och en efter hans vägar, efter frukten av hans gärningar. Jeremia 32:19

Jesus: Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.
Lukas 12:6,7

Läs mer: »Vad menas med "kan intet taga"?

»Är det förutbestämt av Gud när man ska dö?

»Vad är Guds namn och vilket rike nämns i bönen "Fader Vår"? Vad är Guds vilja på jorden?

Jag längtar efter att börja evangelisera men väntar fortfarande på att Gud ska svara på min bön…..

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0