Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Är det förutbestämt av Gud när man ska dö?

Hej! Jag undrar om det är förutbestämt av Gud när man ska dö? Även om man drabbas av olyckor som gör att man skadas eller dör?
Vi har nog en egen vilja men vad ska man då gå efter? MVH Ingvar Strisell

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sa: 

Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. 
Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Matteus 10:29-31

Inte en enda sparv är bortglömd hos Gud, hur mycket mer ser han då inte till varje människa! Vi får lägga alla våra dagar i Guds händer:

Jag förtröstar på dig, Herre, jag säger: "Du är min Gud." Min tid står i dina händer. Psaltaren 31:15,16

Jesus har lovat vara med den troende alla dagar till tidens slut (Matt. 28:20).

Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Psaltaren 139:16

Ända till er ålderdom är jag densamme, och ända tills ni blir grå, skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och jag skall också hädanefter hålla er uppe, jag skall bära och rädda er. Jes. 46:4

Alla människor har fått en fri vilja. Om allt skulle vara förutbestämt till 100 % skulle vårt handlande inte spela någon roll. Vårt handlande påverkar vår egen livslängd och kan påverka andras livslängd - även om det är Gud som bestämmer. Det handlar om en samverkan mellan Gud och människan. Gud har sin plan för våra liv, men för att komma in i den planen måste vi ta emot vi Jesus som Frälsare och följa Honom.
Herren har lovat vara med oss i både med- och motgång.

För en del är risken mycket större att de dör genom en olycka, det kan vara yrkesvalet eller något annat. Gud kan vara med den som dör genom en olycka som han är med den som dör på grund av sjukdom och ålder. Han kan också på ett mirakulöst sätt rädda från olyckor och bota från sjukdomar.
Mycket är fördolt för oss i detta livet, men en dag ska Gud ge oss svar på alla frågor.

….då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det. Predikaren 8:17

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Romarbrevet 11:33

Oavsett hur man avsomnar så har den som avsomnat i Kristus ett hopp. Läs mer: »Frågor om döden, liv efter döden, synen på döden,  samt fråga om alla kommer till himlen

Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreérbrevet 9:27,28

Inte alla ska dö:

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 1 Korinthierbrevet 15:51,52

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.
Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Thess 4:13-18

Mvh Veli Sergei.

Jag trivs inte i min församling…

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0