Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför är de så religiösa i USA?

Hejsan, jag skulle vilja ställa en fråga. 
Varför är tron så mycket större hos människor i USA än i Sverige? Jag menar nästan alla tror på Gud där, siffran är hög i statistiken på hur många som tror där, fast egentligen så tror jag den är mycket högre, för det finns antagligen jättemånga där, som inte är så jättetroende att dom riktigt alltid kallar sig kristna, och går i kyrkan och så (så dom kommer nog inte med i
statistiken), men dom har ju ändå tron djupt i sitt hjärta, dom har bara inte utvecklat den. Fast det går, huvudsaken är att dom har tron, och det har nästan alla amerikaner. Varför är det så? Sån skillnad så på Sverige och USA, på det sättet? Där tar man ju för givet att man tror på Gud, starkt, eller bara "tror" mindre djupt, och inte lägger ner hela sitt hjärta i det, och kyrkan på söndagarna, där går ju nästan alla till kyrkan. Då är det ju helt klart för hela USA, att söndagen är en kyrkodag, det tar alla för givet för att dom "vet" att det är så. Tacksam för svar snart. Hälsn. Jessica

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Man anpassar sig efter värderingar som finns i kulturen man lever i
Människor har gemensamma värderingar som formats av den kultur de lever i.
Det är stora kulturella skillnader mellan USA och Sverige. I USA är religionen en stor del av kulturen och man kallar sig gärna kristen, går i kyrkan osv. Det handlar om seder och traditioner som förts vidare från generation till generation.

I USA använder vanligt folk religiösa termer i sitt dagliga tal och t.ex. politiker nämner Gud i tid och otid. Många som gör det tänker förmodligen inte så mycket på Guds existens. 
Det är en annan jargong, ett helt annat sätt att tala än vi är vana vid i Sverige.

I USA så förväntas att de flesta ska säga att de tror på Gud, om de får frågan. Om någon säger att hon inte tror så blir denne ombedd att förklara varför. I Sverige är det nog snarare tvärtom.

Människor säger ofta vad som förväntas av dem, vad som anses "korrekt" i den delen av världen de bor i. Många i USA säger att de tror på det som står i Bibeln, helt enkelt för att det anses "korrekt" att göra det. Det betyder inte nödvändigtvis att de funderar så mycket över Bibelns budskap och att de omvänt sig och tagit ställning för Jesus och lever för Honom.

Kyrkan är mötesplatsen för amerikaner
Amerikaner är mycket mer utåtriktade än svenskar. De tar gärna kontakt och de umgås på ett annat sätt. Därför är det naturligt för dem att gå till kyrkan på söndagar och på många platser i USA är det tradition att man gör det.

I USA är kyrkan platsen där man umgås och knyter nya kontakter. Det sociala nätverket finns vanligen i kyrkan. Det betyder att om man inte brukar gå till kyrkan i USA så kanske man missar mycket av den gemenskap som finns mellan människor på en plats. 
De som regelbundet går till kyrkan i USA är således många, men de flesta lever inte ut den kristna tron i sin vardag.

USA: s historia
Att religionen är en så stor del av den amerikanska kulturen har nog mycket med USA:s historia att göra. USA är ett invandrarland. Många utvandrade till USA från olika länder för att fritt få utöva sin religion, de flesta var kristna (Över en miljon svenskar utvandrade till USA under 1800-talet och tidiga 1900-talet, en del för att få möjlighet att fritt utöva sin religion). Religionsfriheten är ett av fundamenten i USA: s författning, den första stadgan som lades till den amerikanska konstitutionen 1789 garanterar religionsfrihet.

Religionsfriheten innebär att staten och kyrkorna är helt skilda åt. I USA har man aldrig haft en statskyrka. Detta tycks ha stärkt kyrkorna, alla slags trosinriktningar tilläts och kanske är det så att de varit tvungna att engagera sig mer för att bestå. Människor ser det också som deras egna fria val att tillhöra en kyrka. Man ser inte kyrkan som en övermakt, som man gjort i Sverige och andra europeiska länder där man varit tvungen att tillhöra ett statskyrkosystem. 
Sverige fick inte fullständig religionsfrihet förrän 1951 och inte förrän år 2000 blev stat och kyrka skilda från varandra.


Miljontals kristna
USA är ett mycket stort land med över 300 miljoner invånare. Det är världens tredje största land befolkningsmässigt. Så naturligtvis måste där finnas oerhört många kristna. 
Hur många de är vet bara Gud.

Man får tänka på att det är väldigt stora skillnader i USA mellan de olika delstaterna i människors livsstil och värderingar, deras inställning till religion, osv. Vissa områden är mycket mer religiösa än andra.

Där finns också många olika bokstavsläror och irrläror som är ett hopkok av alla möjliga läror, religiösa fanatiker, extremister m.m. 

Läs mer:
»Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

Kristen tro handlar om omvändelse och en personlig relation med Jesus, inte bara om att gå till kyrkan eller bekänna sig till en lära. Jesus sa: 

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Joh. 3:3

Läs mer: »Född på nytt?  

Mvh Veli Sergei.

Behöver man bara läsa en frälsningsbön för att bli frälst?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0