Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Behöver man bara läsa en frälsningsbön för att bli frälst?
Om en narkoman blir frälst och lever en tid utan knark, men sedan börjar knarka igen och sedan dör – kan han vara förlåten då? Hur långt sträcker sig Guds förlåtelse?
---------------------------------------------------------
Har en tid gått och funderat på detta. I många församlingar så pratas det om att man kan läsa frälsningsbönen och sedan är man frälst, likaså finns det på olika internetsidor samma sak och tanken är ju god men min fråga är om inte det är att göra det lite lätt för sig. För inte räcker det att läsa den och sedan leva vidare som man gjorde innan. Tycker nog det behöver förtydligas många gånger att det är inte bara att bli ordets hörare som är tillräckligt utan man måste även bli ordets görare för att det ska ha någon effekt här i livet. 
Eller har jag fattat allt fel?
 
Jag har en annan fundering med som jag vill ha lite åsikter om för jag tror inte du kan svara mig säkert. Låt oss säga att en narkoman blir frälst och lever en tid utan knark för att sedan börja knarka igen. Han hävdar fortfarande att han tror på Gud och Jesus men kan inte hålla sig ifrån knarket. Sedan en dag dör han utan att ha lyckats sluta knarka. Han har bett till Gud lite då och då för att få förlåtelse för sina synder men lyckades aldrig att sluta med knarket. Jag vill ju gärna tro att han kommer till himmelen men jag är inte så säker på att han gör det. Nu menar jag att han ber ärligt och verkligen vill sluta men klarar det inte. Gud är kanske inte alltid så snäll som vi vill göra honom. Rättvis är han men han förlåter inte allt bara för att vi människor tycker att han borde förlåta eller vad tror du? Eller är det så enkelt att man inte kan be ärligt och ändå fortsätta med knarket?
 
Tack för en bra sida som jag besöker ofta. Johan.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvänd= gör bättring, gör sinnesändring, ångra er 

Syndabättring= 
bära bättringens frukt, bära frukt som tillhör sinnesändringen, ångernAlltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 
Romarbrevet 10:17

Det skulle vara lätt om man bara behövde läsa en bön och sedan är man frälst. Men man måste ta emot Jesus och lägga sitt liv i Hans händer för att bli född på nytt. Bibeln talar om omvändelse, att komma "undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen" (2 Petr. 1:4), att inte leva "efter människors begär utan efter Guds vilja" (1 Petr. 4:2).

Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. 
Det är inte meningen att vi ska vara laglösa. 
Det kommer en andlig lag i stället. Man måste överlåta sig och vända sig bort från synden och lära känna Kristi kärlek som förvandlar. Man får en helt ny inriktning i livet.

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matteus 16:24,25

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Matteus 3:8

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. 
Efesierbrevet 4:22,23

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 
1 Johannesbrevet 2:15

När det gäller din fråga om narkomanen:

När man ber en bön ska man förvänta sig Guds hjälp. Men utan överlåtelse är det väldigt svårt att få Guds välsignelse. Man ska ge sig hän åt Herren. Många läser ett stycke i Bibeln, men överlåter sig inte.

Så när en narkoman återfaller så finns möjligheten att förnyas i helig Ande genom att stå emot olydnaden, att besöka gudstjänster där man ber osv. Samtidigt som han ber så måste det alltså finnas en ånger och ett bortvändande från synden.

Läs mer: »Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen? 

Paulus: …. jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. 
Apg 26:20

På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Lukas 15:10

Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 
Matteus 18:3,4

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 1:18

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.
Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. 2 Petrusbrevet 1:3,4

Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. 2 Korinthierbrevet 7:10

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Jesaja 55:6,7

Människor behöver höra ett omvändelsebudskap. 
Vi måste ödmjuka oss och kapitulera inför Gud och bekänna vår synd.

Mvh Veli Sergei.

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Jakobsbrevet 4:6

Söker man Gud eller blir man sökt av Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0