Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Söker man Gud eller blir man sökt av Gud?

Söker man Gud eller blir man sökt av Gud? 
Ja det är frågan. Att söka Gud tänker jag mig som en aktiv viljehandling med bön, bibelläsning och att gå till kyrkan. Men samtidigt som att famla som en blind som inte kan veta hur Gud uppenbarar sig eller om han gör det.

Att bli sökt av Gud verkar enklare. Jag tänker mig som liknelse den människa som plötsligt en dag av en slump runt gathörnet möter sitt livs stora kärlek, konkret, fysiskt, verkligt. Det är liksom bara att tacka ja eller nej och valet torde heller inte vara svårt. Plötsligt som en uppenbarelse vet man bara att kärleken finns och även för mig. 
Tänk vad enkelt det skulle vara att bli drabbad av Gud jämfört med att själv kämpa efter att söka och finna Gud, likt en nål i en höstack.

Eller är det båda alternativen som gäller fast olika för olika människor. Eller en kombination av båda. Men för att använda bilden av kärleken människor emellan. Visst är det skillnad på vad slags INSTÄLLNING man har till kärleken och hur man kan möta den. Om man TROR PÅ att aktivt söka den så kan det ju vara en tidsödande ansträngning att jobba sig fram via spalter av kontaktannonser tex och kanske bara drabbas av frustration och besvikelser.

Eller också så tror man på att allt bara PLÖTSLIGT ordnar sig när tiden är mogen för det, likt någon sorts ödestro att allt faller på plats av sig självt och att lyckan har vingar. Ja ska man söka Gud, kärleken, lyckan eller ska man lita till att allt detta söker sig till den som är redo och mogen för det?

Visst mycket i livet handlar om val och beslut men det gäller nog inte Gud, kärlek, lycka? Antingen så tror man ju eller så gör man det inte och det sägs ju att tron är en gåva, alltså har man inte jobbat sig till den. Gud har ju alltid möjligheten att uppenbara sig för den som har en längtan. Och att äga en längtan är ju också i likhet med tron något man antingen har eller inte. Inte något man aktivt söker och jobbar sig fram till. Ja frågan är om man ska söka Gud eller om man blir sökt av Gud? 
Det ena är ju aktivt och det andra är passivt.

Soli Deo Gloria

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas 19:10

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 
1 Petrusbrevet 2:24,25

På många ställen i Bibeln står det att Gud låter sig finnas av dem som söker honom. Men utan Gud är människan som ett vilsegånget får som irrar hit och dit. Hon bär på ett tomrum och förstår inte vad det är som saknas. Hon vet inte vad hon söker eller hur hon ska söka.

Enligt Guds Ord finns i den köttsliga/mänskliga naturen inget gott. Man förmår i egen kraft inte göra det som är rätt utan man lever endast för sig själv, behärskad av den onda naturen.

Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Romarbrevet 7:18

Men Jesus, den gode Herden, uppsöker de vilsegångna fåren och kallar oss till Livet. Han verkar i oss så att vi vänder oss mot Honom och börjar söka Honom. En verklig längtan efter Gud formar våra handlingar.

Jesus: Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Matteus 9:13

När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Matteus 9:36

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Filipperbrevet 2:13

Står vi emot Guds kallelse och maning, så kan vi inte finna Honom. Han tvingar sig inte på utan det är ett fritt val från människans sida. Man måste tillåta att otron och motståndet mot den helige Ande bryts ned. Tron får man som en gåva. Den frälsta människan är vad hon är på grund av Guds nåd.

Mvh Veli Sergei.

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakobsbrevet 4:8

Jesus: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.

Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det?
Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar.
När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat.
Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Lukas 15:4-7

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Tycker du att dopkandidater ska ha vita fotsida kläder?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0