Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Tycker du att dopkandidater ska ha vita fotsida kläder?

Hur är din syn på hur vuxendopet skall utföras ?

Under lång tid tillbaka har dopkandidaterna varit iklädda vita fotsida kläder i samband med dopförrättningen, vilket jag själv tycker är en väldigt vacker sed.

Nu pläderar våran pastor för att den som skall döpas skall få ha sina vanliga kläder på sig, och efter det att han/hon blivit döpt skall han/hon ta på sig kläder som man har på sig när man går på fest.

Är införstådd med att detta är en ganska liten fråga i sammanhanget, för det som betyder något är om man är född på nytt, men.......

Frågan kom mycket överraskande i ett församlingsmöte och drevs igenom till beslut vid samma tillfälle.   Hälsn Undrande.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 Jesus blir döpt

Som du skriver är det sinnelaget som är det viktiga när det gäller dopet, kläderna har egentligen mindre betydelse. Man måste tro på Kristus och omvända sig och så låter man döpa sig.

Jag har döpt människor i den underjordiska kyrkan i det forna Sovjet då det inte fanns tillfälle att skaffa fram vita kläder i hast. Det fick gå bra med vanliga kläder och dopakterna var inte mindre välsignade för det.

Men varför inte ha vita kläder vid dopförrättningarna när det finns möjlighet till det? Bibeln talar en hel del om vita kläder. Dopkandidaternas vita kläder leder tankarna till reningen i Jesu blod och vår rättfärdiggörelse i Kristus samt den himmelska tillvaron där vi blir klädda i vita kläder. Det är både vackert och gripande.

Bibeln säger att man ska "tvätta sina kläder", "bevara sina kläder" (Upp.7:14, Upp. 22:14, Upp. 16:15), att bevaras i tro och renhet kallas att "ha vita kläder", medan vår egen rättfärdighet är som en smutsig klädsel (Jes. 64:6).

Personligen tycker jag att man ska ha vita kläder därför att det är ett så speciellt tillfälle. Annars kan det ju bli så att folk spökar ut sig lite hur som helst, för som nyfrälst kanske man inte alla gånger har begrepp om vad som passar sig.

Mvh Veli Sergei.

Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. Upp. 3:4,5

Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Upp. 7:9

Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Uppenbarelseboken 3:17,18

Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse 
1 Petrusbrevet 3:21

Läs mer: »En bönegrupps frågor om tro, dop m.m.

»Hur viktigt är dopet och den helige Ande?l

Varför blev Jesu anhängare förföljda?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0