Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför blev Jesu anhängare förföljda?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För dem som inte tagit emot Jesus som sin Frälsare är budskapet om korset en dårskap.

På grund av sin okunnighet och sin otro tog en del anstöt av det Jesus sa. De trodde inte, de var förblindande och var därför emot Jesus och hans lärjungar och anhängare.

För många var det dårskap när de talade om de dödas uppståndelse och om helande från sjukdomar. Märkligt nog är det likadant idag.

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 
1 Korinthierbrevet 2:14

Världen har inte lärt känna Gud, förklarar Bibeln. Gud har lagt frälsningen på ett sådant plan så att människor aldrig kan lära känna honom genom mänskligt förstånd.

Men Gud öppnar ögonen på dem som godtar Guds väg till frälsning och tror. För dem blir den korsfäste Kristus både Guds kraft och Guds vishet.

Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Matteus 18:3,4

Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.
1 Korinthierbrevet 1:27-29

Jesus förklarade att på samma sätt som Han blev föraktad och förföljd, skulle hans anhängare bli hatade och förföljda för Jesu namns skull.

De som förföljde Jesu anhängare sökte inte rättfärdigheten av tro utan ville vinna rättfärdighet genom gärningar. De ville inte ödmjuka sig och ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Men ingen människa kan berömma sig inför Gud. Vi kommer alla till korta och måste kapitulera inför Gud för att kunna ta emot den nåd han vill ge åt var och en.

De religiösa makthavarna var dessutom avundsjuka på både Jesus och apostlarna. De kunde inte tåla att apostlarna predikade att Jesus var uppstånden och att Gud gjort Jesus till Herre och Messias.

I själva verket var det Jesus själv de förföljde när de förföljde hans lärjungar:

När farisén Saul (kallades sedan Paulus) var på väg till Damaskus för att gripa och fängsla troende kvinnor och män omgavs han av ett starkt sken från himlen och en röst sa: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?". Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer. Apg 9:4,5
(Läs Apostlagärningarna kap. 9)

Så som det var under de första kristnas tid, så är det ännu idag.

Mvh Veli Sergei.

Om Jesus står det: Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.  Jesaja 53:3

Jesus: Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.
Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.
Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.
Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Johannes 15:18-21

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 
2 Timotheosbrevet 3:12

Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.
Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. 
1 Korinthierbrevet 3:18-20

Jesus: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Matteus 5:10-12

Jesus: Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Matteus 10:22

Jesus: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom.
Då sade han: "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lukas 16:13-15

Den som vill vara världens vän blir Guds fiende:

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 1 Johannesbrevet 2:15-17

Varför blev aposteln Paulus tillfångatagen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0