Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

Jesus har 
tänt en eld, låt oss be och hjälpas åt att med hålla denna eld brinnande:

Lyssna på Sebastian Staksets väckelse-
budskap:
"Gudsnärvaro"

(48 min. Från Svedjeholms-
kyrkan.)

 

 

 

Varför finns så lite tro i Sverige? Vad har hänt med de kristna?

Varför finns så lite tro i Sverige? Vad har hänt med de kristna, varför är det så ofta som en förening i kyrkorna? Var finns den sanna frälsningsglädjen bland dem som varit kristna länge?


Jesus är på gång i Sverige
Misströsta inte, saker kan förändras mycket fort. Jesus är på gång i Sverige. Gud sänder väckelser i tider av andligt mörker.

Det som fordras är att vi erkänner vår andliga fattigdom och vårt behov av den helige Ande. Vi måste gå till botten med oss själva. Var och en av oss har sitt eget hjärta att se till i första hand. Vårt främsta ansvar är att vi ger Herren ingång i våra hjärtan.

Kunskapen är inget värd om det inte leder till KRAFT.

Guds rike består inte i ord utan i kraft. 
1 Korinthierbrevet 4:20

Kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. 1 Korinthierbrevet 8:1-3

Innan Gud kan komma med sin mäktiga kraft så måste de falska byggnationerna röjas undan. Det går inte att söka Gud på ett ytligt sätt. Gud vill riktigt skaka om oss. Vi måste ge Gud fria händer att göra precis vad Han vill och det är inte upp till oss att bestämma hur Han ska göra det.

Idag är det så att i stället för att vara beroende av den helige Ande bygger man på mänskliga gåvor, teknik, organisation och maskineri. Till detta fordras ingen kamp eller nöd över människors frälsning. I stället för att ställa sig till Herrens förfogande väljer man en bekväm väg. Kristi närvaro saknas ofta helt.

Man saknar den nödvändiga hungern och törsten efter att få insikt om Guds vilja genom Guds Ord. Man söker Gud på ett ytligt sätt.

Men när man är redo att gå till botten med sig själv och göra sig av med hela det här religiösa maskineriet och vara beredd att lämna gamla inkörda hjulspår så kan Gud komma med sin mäktiga kraft. Han gör långt mer än vi kan be och tänka.

Vi måste ta Gud på allvar. Tar vi Gud på allvar, tar Han oss på allvar.

I Psaltaren 66: 18 står det:
Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

Vi måste göra upp vår sak med Gud och komma i ett rätt förhållande till Gud så att Guds välbehag vilar över våra liv.

Egenintressen, självupptagenhet, världslighet, slarvigt tal, självöverskattning, partisinne, lättja, människofruktan, otro, kärlekslöshet, oförsonlighet, tvehågsenhet, hyckleri…… allt som strider mot Guds Ande och Guds goda vilja måste vi göra oss av med.

SEDAN kan Gud komma med sin enorma mäktiga kraft och vad Han vill göra är att förvandla oss och verka genom oss sådant som vi inte förmår uträtta i egen kraft.

Gud hatar partisinne. Partisinne åstadkommer ofta grym orättfärdighet och till och med förnekelse av under och tecken som Gud gör i våra dagar.
När Gud gör mäktiga under ska vi alla göra allt för att sprida nyheterna om detta så att det blir känt av så många så möjligt.

Gud kräver ett rättfärdigt sinnelag av sitt folk. När Gud kommer med sitt ljus och visar att Han vill ha förändring så måste vi ha modet att bryta upp från det gamla och med odelat hjärta gå in i det nya som Herren visar oss.

Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Hosea 10:12

För att medarbeta i de väckelsetecken vi ser så behöver vi tro på väckelse och inte tala emot väckelsen i otro.

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Uthållighet
När vi lever i kärlek och försoning och Anden får bryta ner barriärer mellan kristna organisationer, när vi lär oss att hålla ut i bön och förväntar oss att Gud faktiskt ska svara, blir det verklig, genomgripande väckelse.

Om inte var och en av oss känner vårt ansvar utan prioriterar fel saker fungerar det inte. Man kan inte förvänta sig att pastorn eller andra församlingsledare ska göra allt – då har man totalt missuppfattat sin kallelse.

Jesus: Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2

Ordets betydelse

Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: "Herre, vem trodde vår predikan?" Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Rom 10:16,17

Alla vill inte lyda. Tron växer inom oss om vi gör rum för Kristi ord som är sanningen. När vi lyder verkar vi i tro.

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." Joh 8:31,32

Denna vers talar också om att förbli i Hans ord - om att genom att förstå ordet kunna var fri. En fri kristen kan vandra i tro, en bunden kristen (som lever efter traditioner eller efter det gamla livet som fortfarande gör sig påmint) vandrar i otro för att han inte är fri.

Församlingsmedlem men inte frälst
Många har tyvärr bara låtit skriva in sig i en kyrka, är med i olika församlingsaktiviteter och låter sig nöja med det, trots att man saknar en personlig relation med Jesus. Det är denna nöjdhet som är farlig. Man frågar inte sig själv om man verkligen är frälst, född på nytt.
Eller så har man kanske börjat väl men tappat bort all gudsnärvaro. Väldigt ofta är det då högmod som förstört gudsrelationen.

Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:5-7

Om man inte är säker på att man är frälst ska man söka Jesus av hela sitt hjärta som om det gäller liv eller död. Man ska bryta upp helt från det gamla sättet att vara och leva och gå in i det nya tillsammans med Jesus på ett helhjärtat sätt.

Man kan vara frälst fast man har vissa tvivel i början av sin frälsning. Tron växer allt eftersom. Men det finns de som intalar sig att de är frälsta fast de inte är det.
Jesus står och väntar på dig med öppen famn, du som inte är säker på om du är frälst. Han vill göra allt nytt.

Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Jesaja 48:6

Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2 Korinthierbrevet 6:2

Kristendomen började som en väckelserörelse
Kristendomen började som en väckelserörelse och meningen är att den skall fortsätta så. 

Att verka för väckelse är att visa kärlek till Gud och medmänniskor. Det är att ta fasta på sin kallelse och tjäna Gud under livets alla förhållanden. Väckelsekristna tål inte stagnation utan är ständigt på väg och håller många vakna. 
Jesus har befallt oss att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.  

Jesus har tänt en eld, låt oss be och hjälpas åt att med hålla denna eld brinnande: Lyssna på Sebastians Staksets väckelsebudskap: GUDSNÄRVARO (48 min. från Svedjeholmskyrkan 11/6 2017)

Läs mer:
» Vi måste predika tro

» Hur uppleva kraften i Guds ord

»
Måste man följa Guds vilja i kristendomen?

»Vad menas med ORDETS GÖRARE?

Nästa nya fråga: Kan Satan bota människor? Kunde den lame välja mellan att bli frisk eller fortsätta vara sjuk? Kan mitt tvivel på mig själv påverka Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0