Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)      

 

 

Kan Satan bota människor? Kunde den lame välja mellan att bli frisk eller fortsätta vara sjuk? Kan mitt tvivel på mig själv påverka Gud?

Hej,
Först vill jag tacka för er fina sida och att man får möjlighet att ställa frågor.
Jag har alltid haft en kristen tro men haft en period av tvivel - men mer på människor inom kyrkan än Gud. Men för att ha en levande tro behöver man ju en församling att gå till. Under de sista åren har jag lyssnat till en del till predikanter på nätet och där var en som påstod att även satan kan bota människor. Jag undrar nu om det finns något belägg för detta påstående? Enligt min uppfattning är det bara Jesus som kan bota och hela människor.

Jag undrar även över när Jesus sa till en lam man att ta sin säng och gå - att det tolkas som att den lame mannen kunde välja att bli frisk eller fortsätta vara sjuk.
Skälet att jag undrar är att jag själv har en aggressiv RA och får ofta höra att Gud kan hela mig. För min del blir det till sist skuldbelagt när jag inte blir bättre - jag funderar mycket över om mitt tvivel på mig själv påverkar Gud. Att jag har för låga förväntningar helt enkelt och inte ser mig själv som så viktig.
Tack på förhand och var välsignade,
AW

Tack för ditt mejl. Du har intressanta frågor.

Herren har bevisat sin kärlek
Du behöver inse hur mycket Jesus älskar dig. När du förstår vilken kärlek han bevisat till dig genom att dö för dig på Golgata kors så blir det också lättare att ta emot helande från sjukdom. Tänk aldrig mer att du inte är så viktig, för det är inte sant. Du är mycket viktig för Gud och det gläder Guds hjärta när du TROR på Hans stora kärlek till dig. Gud ÄR kärleken.

Jesus kom för att ge oss liv, liv i överflöd. Han tog på sig våra synder, bördor och sjukdomar. När Jesus vandrade på jorden botade han på grund av medlidande och kärlek. Jesus är likadan i dag.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, 
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jes.53:4,5

Du får inte skuldbelägga dig själv för att du inte blivit helad. Tänk så här: Du har överlåtit dig åt Herren. Om du blivit helad eller inte så är du precis lika dyrbar och älskad av Gud. Låt ditt liv vila i Guds händer. Guds kärlek är väldig och vi ska aldrig tvivla på den.

Gud älskar de sjuka, han älskar de friska. Ära Gud genom att helhjärtat tro på Hans kärlek. Du är unik och älskad av Gud. Han har bevisat sin kärlek till oss.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Rom 5:8-11

När Jesus vandrade på jorden och botade så var det inte de som redan var troende som han botade. Nej, han botade alla. Syndare kom i stora skaror till honom och blev botade.

Om Gud älskade oss så högt att han dog för oss, medan vi ännu var syndare, skulle hans kärlek då vara mindre sedan vi kommit till tro, så att han inte skulle vilja hela oss som Han gjorde när Han vandrade på jorden? Har hans kärlek och medlidande förändrats på något sätt?

Nej, Hans kärlek har inte förändrats och Hans kraft har inte minskat. Skulle han älska oss mindre när vi är sjuka? Givetvis inte. Hans hjärta ömmar för oss intensivt och Han längtar efter att lyfta av oss sjukdomsbördor och andra tyngder och bördor.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Hebreérbrevet 13:8

Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Psaltaren 55:23

Satan är ond rakt igenom
Du har hört någon säga att Satan kan bota. Men Satan gör inte gott. Han är ond rakt igenom. Hans främsta mål är att "stjäla, slakta och döda". (Joh. 10:10). Satan helar inte människor.
(Läs mer:
»Vilken syn har kristna på Satan?
 
Ȁr Satan ond rakt igenom?)

När Jesus botade en blind och stum, så att han talade och såg, kommenterade fariséerna det hela med att det var med hjälp av de onda andarnas furste som Jesus drev ut de onda andarna (Se Matteus 12:22-32, Matteus 9:33,34, Markus 3:22-30).

När Jesus helar idag sker samma sak. Helanden som sker i Jesu namn misstänkliggörs.

Det finns människor som inte tror på Guds kraft som sprider förtal och misstänksamhet mot den helige Ande. Man ska akta sig för sådan predikan.

Människor i den sista tiden ska "ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!"( 2 Timotheosbrevet 3:5)

Man ska lyssna på ett evangelium där tro på Jesus predikas. När Jesus och Guds Ord får vara i centrum och människor får blicken på Jesus så blir människor frälsta, helade och döpta i helig Ande.

Det är i de fall man ljuger om helanden som man möjligen kan tala om "Satans helanden". Man gör inte Gud en tjänst om man fabulerar om helanden eller härmar det som Guds Ande gör.

Men när Herren har helat och verkar med sin kraft ska vi frimodigt vittna om detta för att Guds namn ska bli upphöjt, ärat och prisat.

Kunde den lame välja mellan att bli frisk eller fortsätta att vara sjuk?
Jesus sa till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Matteus 9:2

Dessa ord förlöste tro i mannen. När Jesus sedan med sin makt och myndighet befallde den lame att resa sig kan vi tänka oss att det var synnerligen svårt för den lame att stå emot befallningen.

Helandet har inte att göra med viljeansträngning. Likväl är det så att det måste finnas en vilja att bli helad, det får inte vara motsatsen. Om den lame hade stått emot Guds Ande och inte öppnat sig för Jesu nåd utan hållit fast vid otro så hade det varit svårt för honom att ta emot ett helande.

Vill Gud hela just mig eller inte?
Om vi tänker att det kanske inte är Guds vilja att just vi ska bli helade, hur ska vi då kunna ta emot ett helande? Det går inte att bli helad om man samtidigt tänker att det kanske inte är Guds vilja att hela. Men vi ska inte se på vår tro om den är liten eller stor utan vi ska se på Jesus och förtrösta på Honom och lita till Hans kärlek.

Vi ska tillägna oss Bibelns underbara löften, även löftet om helande, och tänka att det gäller oss. Vi är alla dyrbara i Guds ögon.

Ibland händer det att personer som själva är sjuka ständigt ber för andra så att de blivit friska. Man kan ha en härlig undergörande tro trots att man är sjuk. Man kan helt enkelt inte förklara Guds kraft.

Det man kan slå fast är att det nog är vanligare att troende blir helade. Med tro på Jesus och förnyelse i helig Ande följer ofta helanden med, trots att man kanske inte direkt bett om helande.

Kan mitt tvivel på mig själv påverka Gud?
Herren är vår klippa som inte förändras. Hans kärlek till oss är likadan även om vi tvivlar.

Ditt tvivel på dig själv kan inte påverka Gud. Inte ens om vi tvivlar på Gud så förändras Han, utan Han förblir densamme:

Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. 2 Timotheosbrevet 2:13

Nedan är länkar till några sidor som handlar lite om det du frågar om.
Hoppas på Herren och var vid gott mod syster.

Läs mer: »Hur ska jag bli kvitt min rädsla att bli sjuk igen?
 
»Botade Jesus alla? Varför blir inte alla helade idag?

»Hur kan man veta att det är den heliga andes närvaro?

»Hur vet vi om underverk och mirakel är av Gud?

»Kan du förklara vad köttsligt, oandligt och själiskt är?

Jesus helar och hör bön. Vittnesbörd om helande från olika sjukdomar, blindhet...  

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Kan jag lämna en vän med dåligt inflytande?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0