Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

Botade Jesus alla? Varför blir inte alla helade idag?

Hej
. Finns det någon i nya testamentet som INTE blev helad (fysiskt) av Jesus. Eller botade han ALLA? Finns det någon förklaring på varför inte alla som får förbön blir helade idag?

Botade alla
Det står att Jesus botade och "alla" (Matt. 8:16,17).

I Gennesaret blev alla som rörde vid hörntofsen på Jesu mantel friska (Matt. 14:35,36).

På en annan plats ville allt folket "röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla". Luk. 6:19

När han vandrade omkring i Galileen förde man "till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor"…."och han botade dem". (Matt. 4: 23,24)

Se även Mark. 3:9-11 & 6:56.

När Jesus predikade följde stora skaror honom och man lyssnade gärna på honom.

Kunde bara bota några få sjuka
Men det var inte överallt han blev mottagen när han sa sanningen. Det står om ett tillfälle då han inte kunde göra någon kraftgärning på grund av människors otro (Mark. 6:5).

Det var när han kom till sin hemstad Nasaret. Jesus undervisade i synagogan där och man lyssnade till honom och förundrade sig över hans tal. Men de var Ordets hörare men inte dess görare. När Jesus sa sanningen om dem själva åt dem blev de ursinniga. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville knuffa ner honom. Men Jesus gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Jesus förundrade sig över otron i Nasaret. När han lämnade Nasaret fanns det fortfarande sjuka där. Han kunde bara bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Han vandrade vidare till Kapernaum och där "kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem." (Luk. 4:14-41, Matt. 13:54-58, Mark. 6:1-6).

Korasin och Betsaida var städer som Jesus gick till rätta med på grund av deras otro (Matt. 11:20-24). När man i Betsaida förde en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen tog Jesus den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn innan han helade honom. Månne var det på grund av folkets otro? När Jesus gjort mannen seende sände han hem mannen med orden:  
"Gå inte ens in i byn!" Mark. 8:26

Otrons murar måste rivas 
Idag är det också så att många gärna lyssnar till predikan. Man vill öka sitt vetande och sin kunskap. Det finns väldigt många Ordets hörare i Sverige. Men det finns inte lika många Ordets görare. Därför ser vi inte så väldigt mycket av underverk och sjukas helande.

När man ber för sjuka behöver bönens ande och trons ande vara verksam. Man måste ha kärlek och nöd till medmänniskor. Det måste också finnas behov och en längtan efter Jesus hos folket. Självtillräcklighet hindrar många gånger helande precis som det hindrade folket i Nasaret att ta emot Jesu hjälp. I Nasaret ansåg de att de redan hade kunskap. Det visste ju vem Jesus var för han hade vuxit upp där och de kände till hans familj.

Först måste många gånger otrons murar rivas ner genom en predikan i ande och kraft innan Jesus kan göra under.


Herren helar och vi kan inte förklara
På en plats eller i ett sammanhang där många ständigt blir helade från sjukdomar vid förbön så går det ofta inte att förklara varför den ene blev helad och någon annan inte blev det.

Det är Herren som helar och man kan inte i detalj förstå eller förklara hur han går tillväga.

En del som varit troende hela sitt liv blir inte helade. På samma gudstjänst där de får förbön inträffar det att det kommer in människor som aldrig brytt sig om Gud i hela sitt liv och de blir omedelbart helade när de får förbön.

Det går inte att förklara sådant. Guds vägar är outgrundliga.

Det är en annan sak med det största helandet som är det inre helandet. Alla som vill får uppleva frälsning och inre helande.

Lyssna till vittnesbörd av helade:
67 vittnesbörd om helande m.m. Blinda ser, döva hör, lama går   Ljudfiler och text

Lyssna till predikan: Botades alla då Jesus bad? Hjälpte han alla som kom till honom? Hur verkar Guds kraft i vår tid?  21:45 min.
Var det olika förutsättningar som gjorde att Jesus ibland botade och välsignade, men ibland inte gjorde det?  

Läs mer:STRAFFAR GUD MED SJUKDOM? Om tro och helande. 

Vi började diskutera sjukdom och så säger min pappa att Gud skapar både lyckan och olyckan!

Vad säger Bibeln om förväntan?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0