Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är kvinnan och mannen värda lika mycket och varierar en människas värde beroende på vem hen älskar?

Alla människors lika värde
Kvinnan och mannen är självklart värda lika mycket.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
Galaterbrevet 3:28

»
Om kvinnosyn och jämlikhet

Gud gör inte skillnad på människor. Om vi gör skillnad på människor begår vi synd (Jak. 2:9).

Men hur stora syndare vi än är, vem vi än är och vem/vad vi än älskar, så är vi oerhört värdefulla i Guds ögon. Hans kärlek är gränslös och riktar sig till oss även om vår kärlek inte är vad den borde vara. Människans kärlek är begränsad och egoistisk.

Men Gud älskar oss så högt att han offrade sin egen Son Jesus Kristus att dö för våra synder medan vi ännu var syndare. Gud älskade oss innan vi återgäldade hans kärlek.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:6-8

… med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Upp. 5:9

Guds kärlek riktar sig till oss utan att vi gjort oss förtjänta av den
Gud har en plan för våra liv. Han vill ge oss ett nytt liv, ett förvandlat liv.
Det är Guds vilja att samma kärlek som Gud älskar oss med ska flöda genom oss till andra. Kristi kärlek sträcker sig ut till alla oavsett personernas situation eller tillstånd. Den riktar sig till oss alla utan att vi gjort oss förtjänta av den på något sätt. Den riktar sig till ovärdiga och onda, ja till och med dem som anses direkt motbjudande.

Det handlar om att bli en ny skapelse i Kristus (2 Kor. 5:17).

Att erkänna sitt behov av Jesus
Det kan bara ske om vi erkänner att vi är syndare i behov av frälsning. När vi omvänder oss till Kristus och tar emot reningen genom hans blod och förtröstar på Honom, tar emot Honom som vår Frälsare och Herre, kommer han in i våra hjärtan genom den helige Ande. 
Vi blir födda på nytt. Vi blir frälsta.

När vi sedan följer Kristus och förnekar oss själva och låter oss kontrolleras av den helige Ande, lär vi känna Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Man älskar Gud för hans egen skull. Och kärleken till Gud för med sig kärlek till nästan. Man älskar sin nästa utan att vänta tack eller lön.

Kärleken till Gud för med sig försakelser och hat till det som vill stoppa och hindra Guds kärleksflöde i våra liv. Jesus talade om en hängiven kärlek till Gud och nästan (Luk. 10:27).

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 
Lukas 9:23,24

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 1 Joh. 2:15

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 1 Korinthierbrevet 13:4-7

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. 
Jesaja 53:6

Jesus: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Matteus 25:40

Om Jesus står det: Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Psaltaren 45:8Läs mer: » Är någon mer värd än någon annan?

 »
Vad är den evigt sanna kärleken?

»Om kvinnosyn och jämlikhet

Botade Jesus alla? Varför blir inte alla helade idag?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0