Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur sa Jesus att en kristen borde leva? Har kristna verkligen levt/lever på det här sättet som Jesus sa att man skulle leva livet?

Jesus krävde både yttre och inre rättfärdighet

Jesus sa: Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. Matteus 5:20

Jesus skärpte buden. Han förklarade att Herren ser till hjärtat och våra motiv måste vara rena och rättfärdiga. Den rättfärdighet som han krävde är så total att det är helt omöjligt för människan i egen kraft att klara detta. Människan kan inte frälsa sig själv. Men Jesus kom för att frälsa syndare och döpa i helig Ande som gör det möjligt att leva så som Jesus sa.

Dop i den helige Ande har mycket stor praktisk betydelse för den kristnes liv.

Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Lukas 3:16

Detta sa Johannes Döparen om Jesus som skulle träda fram.

Flera hundra år innan det skedde bar profeten Joel fram löftet att den helige Ande skulle utgjutas över alla människor: Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Joel 2:28,29

Dopet i den helige Ande är något för alla troende. Den helige Ande blev utgjuten för cirka 2000 år sedan på pingstdagen och har varit utgjuten ända sedan dess.


Jesus sa att vi skall göra samma och större gärningar Jesus (Joh. 14:12)
Jesus krävde oförbehållsam hängivenhet åt Gud:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Lukas 10:27

Innan Jesus blev upptagen till himlen gav han denna befallning:

Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Markus 16:15-18

Att lyda Jesu uppmaningar är omöjligt om man inte får en ny kraft i sitt liv, den helige Andes kraft. Innan Jesus for till himlen efter sin uppståndelse från de döda sa han åt sina lärjungar att de skulle vänta på dopet i helig Ande.

Jesus sa: Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen. Apg 1:5 & 8

När man tagit emot dopet i den helige Ande kan man leva så som Jesus menade att man ska leva. Det faller sig då naturligt att leva så.

Utan dopet i helig Ande kan en kristen inte leva detta liv. Därför är det viktigt att man gör sig av med allt motstånd mot den helige Ande och allt som kan vara ett hinder för tro. Man får låta Guds rannsakande ljus lysa upp sitt innersta och göra upp sin sak med Herren. Gå till Golgata med allt.

… den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Apg 5:32

Fullkomligt försonad
Kristna är människor med fel och brister. Ingen är fullkomlig. Men vi är fullkomligt försonade med Gud och rena genom Jesu blod när vi av hjärtat förlitar oss på Jesu försoningsverk på Golgata. Vi har blivit nya skapelser. Vi är Guds älskade barn och har fått löfte om evigt liv. Var och en av oss är oerhört värdefull inför Gud.

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. 
1 Johannesbrevet 3:1

Man kan vara frälst, utan att ha blivit döpt i helig Ande. Bibeln säger inte att man måste vara döpt i helig Ande för att komma till himlen. Men dopet i helig Ande förvandlar hela livet för den kristne. När man blivit döpt i helig Ande får man kraft att vittna, tron blir större och bönelivet blir helt förvandlat. Gud ger oss kraft till att tjäna Honom.

Under den första kristna tiden var det väldigt viktigt så fort några kommit till tro på Kristus att de skulle få undervisning om Andens dop. Apostlarna reste till dem för att undervisa dem och lägga händerna på dem och be att de skulle bli uppfyllda av helig Ande.

Läs mer här:
»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

»Till del 2 i undervisningen om den helige Ande  

Jesus sa att vi ska älska varandra så som han har älskat oss (Joh. 13:34,35)

Vi behöver den helige Ande därför att den helige Ande är kärlekens Ande (Rom. 5:5).

En levande tro är verksam genom kärlek:
Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Galaterbrevet 5:6

Tron är det dyrbaraste en kristen äger. När Jesus kommer tillbaka för att hämta dem som tillhör Honom kommer han att leta efter tro:

Jesus: Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Luk 18:8

Vi kan bara bli döpta i helig Ande och fyllda med helig Ande så som Jesus menat om vi är behovets barn och är fattiga i anden:

Jesus sa: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

Läs mer i samma ämne: »Vad betyder det att frukta Gud? Vad är helighet?

»Vad menas med att man ska vara "fattig i anden"?

»Vad är nåden för oss människor?

»Hur ska man leva som kristen? 

Är kvinnan och mannen värda lika mycket och varierar en människas värde beroende på vem hen älskar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0