Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är nåden för oss människor?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

I Nya testamentet används grek. ”charis” för ”nåd”. Ordet betyder ”behag”, ”ljuvlighet”, ”ynnest”.

 

 


Genom nåd får vi uppleva Guds kärlek och barmhärtighet. Nåden innebär att Gud har förbarmat sig över oss människor och att vi blir rättfärdiga utan att ha förtjänat det.

Nåden grundar sig på Jesu frälsningsverk. Gud älskade oss medan vi ännu var syndare och sände sin Son till att dö för vår skull. När vi omvänder oss får vi uppleva frälsning och syndaförlåtelse, på grund av det Jesus uträttade för oss på Golgata kors.
Det är en gåva vi får ta emot. Nåd är motsats till förtjänst
kan man säga. Guds nåd riktar sig till alla människor.

För att uppleva Guds nåd måste man ta emot den och bli kvar i den, låta sig styras av den. Man kommer in i en ställning där man lever i gemenskap med Gud och fritt och för intet tar emot Guds kärlek och hans underbara gåvor: den helige Ande som ger kraft att leva Gud till behag.

Nåden är central i det Nya testamentet. Nåd står i motsatsförhållande till enbart laggärningar. Lagen fick sin ände i Kristus. Jesus var full av sanning och nåd.

Mvh Veli Sergei.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Om Jesus står det: Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes 1:14

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Romarbrevet 3:23,24

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23

Finns det människor som inte syndar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0