Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Finns det människor som inte syndar?

I en fråga om domedagen skriver du: "Alla människor har syndat", och det är ju inte så svårt att ta till sig direkt. Men du använder ett imperfekt här. Betyder det att det finns människor som INTE syndar (idag)? Är det här själva knuten sitter? 
Lite raljant uttryckt: Alla har syndat, men NU ska vi vara snälla!
När jag försöker förstå vad som står i bibeln tycker jag att det verkar så.

Två citat: Ett ur Markus (Jag har bara klistrat in från Bibel 2000): 
"Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."

Sedan ett ur 1 Kor. 6:
"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, "inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike"

Första meningen skulle jag förstå om inte resten kom, för då skulle vi vara "rättfärdiga" för att vi tror på Jesus. Även om vi inte skulle kunna klara av att bli fria från alkoholen, eller bara inte kan låta bli att titta på andra kvinnor eller karlar, eller de som behöver pengar för sin trygghet (Gud = Mammon).

Det är mycket ångest och oro som ligger bakom dessa "synder" som gör att man inte kan komma in i himlen. Ärligt talat, omöjliga att bryta.

Så har du ett citat på slutet: Joh12:47, 48. Det påminner mig om en grej ur Bamsetidningen. Bamse är så snäll att han slår ingen, men han kastar upp busarna i luften så får de slå sig själva!

Kan du reda upp detta vore det bra. Jag håller på att ge upp!

mvh

/Johan


Startsidan

Uttrycket "alla har syndat" (Rom. kap 3) syftar på att alla människor är under syndens välde. Man kan inte befria sig av egen kraft.

Jesus kom för att bryta syndens makt, göra om intet djävulens gärningar och föra oss från mörker till ljus, från död till liv.

Vi begår alla många fel. (Jak. 3:2) Men den som upplevt frälsning och rening i Jesu blod är inte längre slav under syndens välde. Vi får uppleva förvandling och kraft genom den helige Ande. Gud begär inte det omöjliga av oss. När frestelser kommer bereder han utvägar. Vi ska förtrösta på Honom!

Misslyckas man får man resa sig igen och börja om på nytt, det är inte meningen att man ska bli kvar i misslyckande och nederlag.

Så vill jag svara på din andra fråga: Jesus kom inte som domare, utan som Frälsare. Hans mål var att rädda människorna som var förlorade i synd och mörker. Han förlät synder och gav dem ett nytt liv. Han är likadan idag. Jesu blod renar från all synd. Jesu rättfärdighet leder till en frikännande dom som leder till liv.
Han vill föra oss in i sitt underbara ljus.


Mvh Veli Sergei.

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Johannes 3:17

Jesus: Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Johannes 8:15

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannesbrevet 2:2

…så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv… Romarbrevet 5:18

Detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes 3:19-20

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 1 Petrusbrevet 2:24

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 1 Johannesbrevet 5:4

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Jakobsbrevet 4:7

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Romarbrevet 8:15

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh. 1:5

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss…… Ef. 3:20

….. hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Ef. 1:19

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Fil. 2:13

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Rom. 8:37

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Fil.4:13

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 1 Kor.10:13

Läs mer: »Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen? 
»Vilka är de sju dödssynderna?
»Skall vi hålla oss till tio Guds bud?

Går det att kombinera tron på Jesus och att söka kontakt med de döda, spiritism, tarotkort osv.?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0