Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Kommer Jesus någon gång i mitt liv att uppenbara sig för mig? Jag vill bli dubbelt så stark i min tro. Men jag vet inte hur?

Att vara kristen är att vara född på nytt
Låt oss gå igenom tre viktiga saker punkt för punkt och det har att göra med vad Jesus vill uträtta i våra liv genom den helige Ande. Jesus sitter på Faderns högra sida i himlen men genom den helige Ande är han närvarande hos oss på jorden och vill verka i våra liv.

För det första måste du vara på det klara med att Jesus längtar efter att uppenbara sig för dig. Han längtar efter att få ge dig en större tro och ge dig kraft i ditt kristna liv. Förstår du det? Jesus dog för dig för att ge dig full och härlig frälsning.

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 12:3

Det handlar om att vi ska närma oss Herren, för att Han ska närma sig oss (Jak 4:8).

Hur? undrar du kanske. Jag vet inte om du är född på nytt. Kanske du är det. Låt oss ändå samtala om detta först, vad det är att vara född på nytt.

När man tror på Jesus är man född på nytt. Vad är det då att tro på Jesus? Jo, det är att förtrösta på Honom som sin Frälsare. Att man har överlåtit sig själv åt Honom och har Jesus som Herre.

Man har kommit till en punkt i sitt liv när man inte längre kan lita till sig själv. Man säger: "Jag klarar inte av mitt liv själv. Jag klarar inte av att göra något gott i egen kraft. Jag söker nu Jesus och ser upp till Honom. Mina synder är många och jag behöver förlåtelse. Jag tar emot Jesus som min Frälsare."

Vad händer då? Jo, den helige Ande kommer in i ditt liv. Du blir en ny skapelse (2 Kor. 5:17). Du blir född på nytt.

Man är inte kristen om man inte är född på nytt. Läs Jesu samtal med Nikodemus, Joh. 3:3-7.

Att vara kristen är alltså att vara född på nytt. Gud är Ande och genom den helige Ande blir man född på nytt.

Kraft att vittna om Jesus
Vad mer gör då den helige Ande i våra liv?

Den helige Ande ger oss en ny kraft. Du får ett liv du inte känt till tidigare.

Jesus har lovat oss denna nya kraft så att vi kan berätta för andra om Jesus. Om man ska kunna berätta för andra om Jesus behöver man den helige Ande. Man kan inte göra det i egen kraft.

Jesus: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen. Apg 1:8

När vi blivit födda på nytt och blivit räddade av Jesus är det meningen att vi ska rädda andra människor från att gå förlorade. Vi kan inte göra det i egen kraft eller egen kunnighet eller vishet.

När lärjungarna fick ta emot dopet i den helige Ande på pingstdagen fick de kraft att göra det som Jesus befallt dem. De kunde vittna för andra så att de blev övertygade och började tro på Jesus, de kunde be för sjuka och de blev friska, ja de kunde till och med kasta ut onda andar. (Markus 16:15-20)

Utan dopet i den helige Ande kunde lärjungarna inte göra något av detta som Jesus befallt dem att göra.

Har du tagit emot den helige Ande? Du behöver den helige Ande precis som apostlarna behövde det. Du behöver den helige Ande för att kunna vara Jesu vittne. Har någon lagt händerna på dig för att be för dig så att du kan ta emot helig Ande?

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten."
Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop."
Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus."
När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.
Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Apg 19:1-6

Man kan också uppleva dop i helig Ande i sin ensamhet hemma när man är i bön. Dopet i helig Ande kan ske på olika sätt. Men det är viktigt att du söker det och ber Jesus döpa dig i helig Ande om du inte upplevt det.

Du kan be så här till exempel:

"Herre Jesus, jag tillhör dig och jag vill vittna om dig. Du lovade den helige Ande till dina lärjungar och jag vill ta emot det löftet också. Herre Jesus, min Frälsare, låt din helige Ande falla på mig nu så att jag kan förhärliga ditt namn och vittna om dig så att andra kommer till tro på ditt namn och blir frälsta. I Jesu namn, Amen."

När du blivit döpt i den helige Ande kanske du börjar tala i tungor. Det gjorde efesierna som du läste om ovan och det sker idag. Eller du börjar profetera, det skedde med efesierna och det sker idag. Det viktigaste av allt är att du har fått en helt ny kraft i ditt liv att föra andra till frälsning.

Grunderna i det kristna livet är alltså att man är

1. Född på nytt.

Men det räcker inte, man behöver kraft och bli

2. Döpt i helig Ande. Så att andra kan bli välsignade genom vårt vittnesbörd. Den helige Ande föder oss inte bara på nytt. Den helige Ande ger oss inte bara en ny kraft i våra liv till att tjäna Honom.

Fråga om att uppleva Guds närhet ständigt....

Som lerkärl i Krukmakarens hand
Här kommer en sak till:

3. Den helige Ande vill forma oss så att vi blir mer och mer lika Jesus. Vi ska vandra i rättfärdighet, renhet, kärlek.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Gal. Galaterbrevet 5:22,23

Genom den helige Ande får vi växa mer och mer i nåden och kunskapen om Jesus. Jesus vill forma oss och uppenbara sig för oss mer och mer genom den helige Ande (2 Kor.3:17,18).

Det står i Bibeln att om vi har liv genom Ande (det vill säga är födda på nytt) "så låt oss också vandra i ande" (Gal. 5:25). Det betyder att Guds Ande vill styra oss och leda oss varje dag.

Kasta inte bort din tid på meningslösa saker. Jag hoppas du förstår att Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig. Han vill använda dig! Ge tid åt Honom. Ge Honom hela ditt hjärta. Sök Honom i bön. Han kommer att löna dig rikligt! Han ser när du menar allvar med din tro och Han vill göra underverk i ditt liv. Han vill svara på många böner. Låt det vara viktigast i ditt liv att du följer Jesus och håller Honom helig i ditt hjärta. Låt inget annat få så stor plats i ditt hjärta att det grumlar den glädje Gud vill ge dig.

Det är många som längtar efter Jesus men som inte riktigt vet hur de ska nå fram till Honom, inte minst ungdomar. Det behövs vägvisare! Bli du en vägvisare åt andra! Jesus vill ge dig kraft till detta. Han vill möta med dig och sätta ditt hjärta i brand så att du blir en eldfackla i Guds rike.

Jesus sa: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2

Var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:11

Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga. Höga Visan 8:6

Om du inte är döpt, läs här:»Dop och nattvard

Lyssna gärna till predikningarna. Tron kommer av predikan (Rom. 10:17). Och läs gärna vidare övriga frågor efter din fråga här. Det kommer att handla mer om den helige Ande. (Nästa fråga kommer alltid efter "droppen".) Läs Bibeln varje dag. Börja gärna dagen med bibelläsning och bön, så får du en rätt inriktning under dagen.

Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Johannes 7:38

Nästa fråga handlar också lite om dopet i helig Ande som förvandlar livet:

Hur sa Jesus att en kristen borde leva? Har kristna verkligen levt/lever på det här sättet som Jesus sa att man skulle leva livet?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0