Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

När man tar emot frälsningen blir man då fullkomligt rättfärdig/frälst på en gång?

När man tar emot frälsningen blir man då fullkomligt rättfärdig/frälst på en gång? Om inte var inte Jesus död på korset tillräckligt för oss? Kan vi göra något för att förtjäna Guds kärlek eller förtjäna våran rättfärdighet? Många frågor men egentligen samma fråga beror min rättfärdighet på mig eller Jesus eller båda?

Jesus fullbordade vår frälsning i försoningsverket på korset och man blir fullkomligt rättfärdiggjord/frälst i det ögonblick man omvänder sig. Frälsningen är 100% nåd från Gud.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Tänk på rövaren på korset. Han kunde inte göra en enda god gärning, utan fick ta emot förlåtelse och frälsning av nåd när han bekände sin synd och omvände sig till Jesus i ånger och förtröstade på Jesus. 

Vi är alla i samma ställning. Vi har inget att berömma oss av, utan det enda vi kan göra är att ödmjuka oss och vända om till Jesus av hela vårt hjärta.

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet….2 Timotheosbrevet 1:9

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,

inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:8-10

Gud utför sitt eget verk i våra hjärtan genom den helige Ande, genom ett bad till ny födelse. Vi blir nya skapelser, med en ny håg och vilja. 

Herren verkar sedan i oss vilja och fortsatt förvandling (helgelse) när vi öppnar oss för Honom, ger Honom rum i våra hjärtan och lyder i tro. 

Han ger oss kraft att vandra i de goda gärningar som Han förberett. Vi kan inte berömma oss av någonting. Allt kommer från Gud. All ära tillhör Gud.

Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Korinthierbrevet 3:18

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 
2 Korinthierbrevet 4:7

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 
Efesierbrevet 3:16,17

Kommer Jesus någon gång i mitt liv att uppenbara sig för mig? Jag vill bli dubbelt så stark i min tro. Men jag vet inte hur?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0