Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska man leva som kristen?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 


Jesus blev tillfrågad hur man skall leva för att göra Guds vilja.
Jesus svarade:
"Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt" (dvs. tro på Jesus). Genom tron på Jesus vi blir räddade och rättfärdiggjorda.

Utan tro på Jesus förmår vi ingenting. 
Vi ska se på Jesus
och följa Honom. 
Hur livet än skiftar ska man ty sig till Honom. Glöm inte bönens väg:

 

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 
Filipperbrevet 4:6,7

Herren ska leda oss där vi går bedjande fram.
På ett annat ställe sammanfattas den kristna tron så här:

Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 
1 Johannesbrevet 3:23

Den kristne ska drivas av Guds Ande och bära frukt åt Gud. Tron är verksam genom kärleken (Gal. 5:6). 
Vi ska visa kärlek till Gud och till varandra och söka Guds goda frälsningsvilja i vårt liv. 
Vi ska visa omsorg och vara gästfria.
Har man handlat fel mot någon får man be om förlåtelse.

Vi får inte begränsa kärleken till att gälla ett fåtal. Jesus har bevisat sin kärlek till alla människor genom att ta på sig straffet för hela världens synd när han dog på Golgata kors.

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. 
Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Efesierbrevet 3:16-19

Läs mer: »Kan ni hjälpa mig definiera begreppet tro. Vad är tro?

  »Hur ska man leva sitt liv / efter vilka regler?

  »Hur anser ni att en god människa skall vara?

»Hur skall en nyfrälst växa andligen?

»Hur sa Jesus att en kristen borde leva? Har kristna verkligen levt/lever på det här sättet som Jesus sa att man skulle leva livet?

Är man kristen om man tror på Gud, ber och försöker bli en bättre människa?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0